• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Bygga och bo

Hand av yngre kvinna som håller en äldre kvinnas hand.

Vill du anmäla värmepump eller söka bygglov? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör bostäder, byggande, vatten och avlopp. 

Senast uppdaterad: