/

Bygga och bo

Vill du anmäla värmepump eller söka bygglov? Här hittar du e-tjänster och blanketter som bland annat rör bostäder, byggande, vatten och avlopp. 

Anmälan om ej bygglovpliktig åtgärd

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett Atterfallshusöppnas i nytt fönster | Blankett övrig anmälanöppnas i nytt fönster

Anmälan om färdigställande

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Anmälan om tillfällig övernattning (Räddningstjänsten)

Blankett

Ansökan om bygglov, rivningslov och marklov

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan om bygglov för skyltanordning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan om förhandsbesked

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan om planbesked

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan om strandskyddsdispens

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Grannens medgivande

Blankett

Anmälan om anslutning till kommunalt VA

Blankettöppnas i nytt fönster

Anmälan om flytt eller ägarbyte

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan/anmälan om inrättande av enskild avloppsanläggning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Eget omhändertagande av slam

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 24 aug 2020