/

Miljö och energi

Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som hjälper dig att utföra dina ärenden inom områdena miljö och energi.

Ansökan om kompostering av matavfall

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Blankettöppnas i nytt fönster

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om inrättande av eldstad

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om inrättande av värmepump

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan om sotning av egen fastighet

Blankett

Olägenhet

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Omhändertagande av slam

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Anmälan miljöfarlig verksamhet

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: 29 maj 2019