• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Miljö och energi

Fröställning av maskros. Vinden har börjat blåsa iväg frukterna. Fröna syns tydligt och den kula som finns kvar på stjälken sedan fröna flugit iväg.

Vill du börja kompostera ditt matavfall eller ska du installera en värmepump? Här kan du hitta e-tjänster och blanketter som hjälper dig att utföra dina ärenden inom områdena miljö och energi.

Ansökan om kompostering av matavfall

E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster | Blankettöppnas i nytt fönster

Användning av massor eller avfall för anläggningsändamål

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om inrättande av eldstad

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om inrättande av värmepump

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Ansökan om sotning av egen fastighet

E-tjänstlänk till annan webbplats| Blankett

Anmälan om lokal/anläggning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Olägenhet

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Omhändertagande av slam

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

E-tjänstlänk till annan webbplats

Anmälan om misstänkt matförgiftning

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Livsmedelsverksamhet - anmälan om registrering

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Anmälan miljöfarlig verksamhet

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankettöppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad: