• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Utbildning och barnomsorg

Barn färglägger en teckning med pennor.

Vill du söka barnomsorg eller ta del av dina barns närvaro i skolan? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå.

Infomentor - e-tjänster och information för dig som har barn i förskola eller skola.
https://infomentor.se/swedish/production/mentor/Default.aspxlänk till annan webbplats

Ansökan om autogiro

Blankett

Ansökan om delad faktura

Blankett

Ansökan om plats i förskola

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om utökad tid i förskolan

Blankett

Inkomstuppgift för beräkning av barnomsorgsavgift

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Placeringsschema förskola

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Specialkost

E-tjänstlänk till annan webbplats |Blankett | Hakemus

Uppsägning av barnomsorgsplats

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om att ta med skolpeng i samband med skolgång i utlandet

Blankett

Ansökan om byte av grundskola och förskoleklass

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett

Ansökan om elevplats till Språkskolan

Blankett | Hakemus

Ansökan om plats i fritidshem

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om språkval

Blankett

Ansökan till förskoleklass

Blankett | Lomake

Beställning av betyg

E-tjänstlänk till annan webbplats

Inkomstuppgift för beräkning av fritidshemsavgift

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ledighet för elev

Blankett

Omval av språkval

Blankett

Placeringsschema fritidshem

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Samtycke vaccination

E-tjänstlänk till annan webbplats

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett | Hakemus

Specialkost

E-tjänstlänk till annan webbplats |Blankett | Hakemus

Uppsägning av fritidshem

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Uppsägning av modersmålsundervisning

Blankett

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett

Ansökan om inackorderingstillägg

Blankett

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett

Ansökan till Friidrottsgymnasiet

På Svenska Friidrottsförbundets hemsida www.friidrott.selänk till annan webbplats hittar du ansökningsformulär.

Beställning av betyg

E-tjänstlänk till annan webbplats

Elevs frånvaroanmälan under dagen

E-tjänstlänk till annan webbplats

Frånvaro eller sjukanmälan gymnasiet

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ledighet för elev

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett | Hakemus

Specialkost

E-tjänstlänk till annan webbplats |Blankett | Hakemus

Uppsägning av modersmålsundervisning

Blankett

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett

Ledighet för elev

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett | Hakemus

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Blankett

Ansökan till SFI

Blankett

Beställning av betyg

E-tjänstlänk till annan webbplats

Skadeanmälan - Olycksfall vuxenstuderande

Blankett

Senast uppdaterad: