/

Du är här:

Utbildning och barnomsorg

Vill du söka barnomsorg eller ta del av dina barns närvaro i skolan? Här hittar du e-tjänster och blanketter som rör barn och utbildning på förskole-, grundskole- och gymnasienivå.

Infomentor - e-tjänster och information för dig som har barn i förskola eller skola.
https://infomentor.se/swedish/production/mentor/Default.aspxlänk till annan webbplats

Ansökan om autogiro

Blankett

Ansökan om plats i förskola

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om barnomsorgsplats på obekväm arbetstid

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om utökad tid i förskolan

Blankett

Inkomstuppgift för beräkning av barnomsorgsavgift

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Placeringsschema förskola

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Specialkost

Blankett | Hakemus

Uppsägning av barnomsorgsplats

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ansökan om att ta med skolpeng i samband med skolgång i utlandet

Blankett

Ansökan om byte av grundskola

Blankett

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett

Ansökan om elevplats till Språkskolan

Blankett | Hakemus

Ansökan till förskoleklass

Blankett | Lomake

Ansökan om plats i fritidshem

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Inkomstuppgift för beräkning av fritidshemsavgift

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Ledighet för elev

Blankett

Placeringsschema fritidshem

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Samtycke vaccination

E-tjänstlänk till annan webbplats

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Specialkost

Blankett | Hakemus

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett

Ansökan till gymnasiet

Blankett

Ansökan om inackorderingstillägg

Blankett

Ansökan om modersmålsundervisning

Blankett

Ansökan till idrottsgymnasium

Blankett

Elevs frånvaroanmälan under dagen

E-tjänstlänk till annan webbplats

Frånvaro eller sjukanmälan gymnasiet

E-tjänstlänk till annan webbplats

Ledighet för elev

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett

Ledighet för elev

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudpublicering för externt bruk

Blankett

Samtycke läsårsvis till bild-, film- och ljudupptagning för internt bruk

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall barn och ungdom

Blankett

Skolskjuts - Ansökan

E-tjänstlänk till annan webbplats | Blankett

Utflyttningsanmälan till annan kommun

Blankett

Ansökan till kommunal vuxenutbildning

Blankett

Ansökan till SFI

Blankett

Skadeanmälan - Olycksfall vuxenstuderande

Blankett

Senast uppdaterad: 16 jan 2020