/

Du är här:

EU-projekt

Haparanda stad bedriver olika projekt med internationell koppling, både EU-projekt och andra.

Här finns ett urval av pågående EU-projekt samlade:

Ortsammabindande Nät

Projektperiod: 2018-09-01 till 2021-04-30

Projektets mål är att bygga ett ortsammanbindande nät mellan Karungi till Kärrbäck och Kärrbäck till Tandfors med hög överföringskapacitet. Det ortsammabindande nätet är en förutsättning för att kunna bygga ut ett NGA nät med minst 100 Mbits/sek.

Nätet gör det möjligt att bygga områdesnät i berörda byar som i sin tur ansluts till det ortsammabindande nätet. Haparanda stad kommer att äga nätet och verka för att nätet utvecklas.

Tornedalens järnvägsmuseum och kulturhus

Projektperiod (förstudie): 2020 till 2021-12-31

Projektet är en förstudie som undersöker möjligheten att starta upp och driva ett kulturhus med ett järnvägshistoriskt museum i den anrika stationsbyggnaden. Projektet genomförs i samarbete med både näringsliv och föreningsliv.

Projektet ska resultera i en färdig genomförandeplan för uppstart och drift av olika verksamhetsgrenar. 

Ansökan och projektbeskrivning (PDF)

Digiby - smarta hållbara byar

Projektperiod: 2019 till 2021-06-30

Norrbottens landsbygder har goda förutsättningar att utvecklas genom bättre samordning av samhällsservice för ökad effektivitet och hushållning av resurser. Tillsammans med digitala tjänster och ett fungerande transportsystem är detta av största vikt för att fler människor ska vilja bosätta sig och vara verksamma på landsbygden.

Just nu pågår projektet ”DigiBy” i Haparanda där Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten testar nya digitala tjänster med syfte att öka tillgängligheten till service i glesbygd. Läs mer om ”DigiBy”på projektets hemsidalänk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 26 maj 2020