/

Journummer

På den här sidan hittar du olika typer av jour- kris- nöd och stödnummer.

När kommunen har stängt

Felanmälan

Vid akuta händelser som till exempel hissar som fastnat, vattenläckor och farliga elfel. Ring SOS-alarm på 0922-330 62.

Akut orosanmälan

Du kan göra en akut orosanmälan via kommunens växel 0922 26 000 vardagar klockan 09.00-09.40. Övrig tid ringer du 112, de handlägger akuta socialtjänstärenden i samverkan med polis och berörda myndigheter efter kontorstid.

Nödanrop

SOS Alarm

Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning.
Telefon: 112.

Samhällskris

Vill du få eller lämna information vid olyckor och kriser i samhället, ring 113 13.

Hälso- och sjukvård

Haparanda Hälsocentral

Mottagning, telefon: 0922-252 25
Familjecentral, telefon: 0922-251 37
UMO, telefon: 0922-252 15

1177 Vårdguiden

Telefon: 1177 (dygnet runt)

Brott

Polismyndigheten i Norrbottens län

Närpolisen i Haparanda
Besöksadress: Strandgatan 10, Haparanda
Telefon: 114 14

Stödlinjer

Nationella hjälplinjen

Kostnadsfri psykologisk hjälp.
Telefon: 020-22 00 60
Webbplats: Del av 1177 Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Telefon dygnet runt: 020-50 50 50
Webbplats: Kvinnofridslinjen Länk till annan webbplats.

Bris, för barn

Barnens rätt i samhället
Barntelefon: 116 111
Webbplats: Bris Länk till annan webbplats.

Bris, för vuxna

Barnens rätt i samhället
Vuxentelefon: 0771-50 50 50
Webbplats: Bris Länk till annan webbplats.

Röda korset

Jourhavande kompis
Röda korsets jourchatt för unga.
Webbplats: Jourhavandekompis.se Länk till annan webbplats.

Bufff

Bufff arbetar med anhörigstöd till barn och ungdomar med en familjemedlem i häkte, fängelse eller frivård.
Telefon: 002-200 330
Webbplats: Bufff Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: