/

Du är här:

Folkomröstning 2022

Den 15 maj 2022 genomfördes en folkomröstning gällande driften av det nya vård- och omsorgsboendet Hemstranden/Kotiranta genomföras.

Slutligt resultat

Valnämnden har fastställt det slutliga resultatet för folkomröstningen. Resultatet kommer att behandlas av kommunfullmäktige, preliminärt den 13 juni.

Antal röstberättigade: 7 653

Antal röstande: 2 197 (28,71 %).

Alternativ JA fick 406 röster (18,48 %)

Alternativ Nej fick 1 756 röster (79,93 %)

Blanka röster: 12

Ogiltiga röster: 23

Högst valdeltagande: Grankullen 35,31 %

Lägst valdeltagande: Haparanda Norra 23,34 %

Så fördelades rösterna i valdistrikten

ReultattabellFörstora bilden

* Uppsamlingsdistrikt = röster som inte är räknade i omröstningsdistriktet.

Folkomröstningen gällande driften av det nya vård- och omsorgsboendet Hemstranden/Kotiranta är genomförd. Av kommunens 7 653 röstberättigade har 2 125 deltagit (28 %).

Alternativ JA fick 395 röster (18,59 %)

Alternativ Nej fick 1 673 röster (78,73 %)

Antalet blanka och ogiltiga röster redovisas i den slutliga röstsammanräkningen som genomförs den 18 maj.

Slutlig röstsammanräkning

Valnämnden håller slutlig röstsammanräkning vid en offentlig förrättning, med början onsdagen den 18 maj klockan 15.30 i stadshuset, sammanträdesrummet Enskär.

Vad händer sedan?

 1. Valnämnden fastställer resultatet från folkomröstningen senast den 18 maj.
 2. Resultatet går sedan till kommunfullmäktige för beslut om fortsatt inriktning.
 3. Preliminärt behandlas ärendet av kommunfullmäktige den 13 juni.

Röstkort

På ditt röstkort finns information om vilken vallokal du tillhör och var du kan förtidsrösta.

Röstkorten börjar skickas ut vecka 18. Senast den 4 maj ska alla med rösträtt ha fått sina röstkort.

--------------------

Tryckfelsnisse har varit framme på de röstkort som skickats ut till alla som röstar i valdistriktet Haparanda Norra. På röstkortet står det felaktigt Språkskolan, men det ska givetvis vara Aspstrandens skola. I övrigt stämmer informationen på röstkortet.

--------------------

Nytt röstkort

Har du inte fått ditt röstkort med posten och behöver ett nytt, kan du kontakta kommunen på telefon 073-083 6206 eller e-posta till val@haparanda.se.

Ett nytt röstkort kan även skrivas ut vid förtidsröstningen på stadsbiblioteket, Packhusgatan 4.

Röstkort ett krav vid förtidsröstning

Ska du förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet. Ett nytt röstkort kan skrivas ut av förtidsröstningen på Stadsbiblioteket. Röstkortet används för att skicka din röst till det valdistrikt som du hör till i din kommun. Det är där som rösten räknas. Innan valkuveret läggs i valurnan skiljs röstkortet från valkuveret så att valhemligheten bevaras.

Rösträtt

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har den som är folkbokförd i kommunen, senast på dagen för folkomröstningen fyller 18 år och är:

 • medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater (unionsmedborgare)
 • medborgare i Island eller Norge, eller
 • varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före dagen för folkomröstningen.

Rösträtt vid folkomröstning i en kommun har också en sådan unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket kommunallagen (2017:725). Rösträtt vid folkomröstning i en region har den som har rösträtt vid folkomröstning i en kommun inom regionen. Lag (2019:888).

Du kan rösta i förtid på Stadsbiblioteket under perioden 5 maj – 15 maj. Se nedan dag och öppettider.

 • Måndag, onsdag och fredag: 10.00 – 14.00
 • Tisdag och torsdag: 16.00 – 19.00
 • Lördagar 7 maj och 14 maj: 10.00 – 14.00
 • Söndag 8 maj: 14.00 – 18.00
 • Söndag 15 maj: 10.00 – 18.00

Du behöver id-handling och röstkort

För att förtidsrösta måste du ha med dig både id-handling och röstkort. Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en id-handling.

Om du inte har ditt röstkort med dig, kan ett dubblettröstkort skrivas ut på förtidsröstningen i stadsbiblioteket. Det kan också beställas hos kommunen på telefonnummer 073-083 6206 eller e-post: val@haparanda.se.

På valdagen den 15 maj röstar du i den vallokal som står på ditt röstkort.

Du behöver ha med dig id-handling om du ska rösta i din vallokal på valdagen. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling. Röstkort är inte ett krav när du röstar i din vallokal, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Vallokaler och öppettider

Förskolan Framtiden (Grankullen)
Öppettider: 10.00 - 18.00

Aspstrandens skola (Haparanda norra)
Öppettider: 10.00 - 18.00

Gränsskolan (Haparanda södra)
Öppettider: 10.00 - 18.00

K-G hallen (Karungi)
Öppettider: 10.00 - 18.00

Marielundsskolan (Marielund)
Öppettider: 10.00 - 18.00

Nikkala skola (Nikkala)
Öppettider: 10.00 - 18.00

Träffpunkten (Seskarö)
Öppettider: 10.00 - 18.00

Om du inte kan rösta i din vallokal

Du kan då rösta i lokalen för förtidsröstning på stadsbiblioteket som har öppet på valdagen den 15 maj mellan 10.00 - 18.00.

Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta genom bud eller ambulerande röstmottagare.

Rösta med bud

Material till budröstning kan beställas genom att ringa 073-0836206 eller skicka e-post till val@haparanda.se. Det kan även hämtas i de lokaler där man kan rösta.

Budet kan vara:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Vid budröstning behövs det även ett vittne.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare.

Ladda ner instruktioner för budröstning (pdf) Pdf, 131.6 kB.

Äänestäminen valtuutetun välityksellä (pdf) Pdf, 106.6 kB.

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.

Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Man har möjlighet att använda ambulerande röstmottagare mellan den 5-15 maj.

Anmäl behov av ambulerande röstmottagare i god tid via telefon 073-083 6206 eller e-post: val@haparanda.se

En folder med information om bland annat röstkort, förtidsröstning, hjälp att rösta och röstningsalternativ kommer att skickas ut till kommunens alla hushåll tillsammans med röstkortet.

Informationsfolder (pdf) Pdf, 164.4 kB.

Ladata tietokansio (pdf) Länk till annan webbplats.

Kooperativa hyresrättsföreningen Hemstranden/Kotiranta Länk till annan webbplats. bygger ett nytt vård- och omsorgsboende i Haparanda. Inflyttningen är beräknad att ske 2023.

Bostadsfakta

 • 80 lägenheter, varav det finns möjlighet till parboende i 8 av lägenheterna.
 • Varje lägenhet är ca 35 kvm. Det finns förberett för personlyft i rummet, ett litet pentry med kyl och badrum med tvättutrustning.
 • Gemensamhetsytor finns i anslutning till lägenheterna.
 • Det finns även hörsal, bibliotek, bastu och motionsrum. Det finns dessutom ett övernattningsrum för anhöriga.

När får jag mitt röstkort?
Du får ditt röstkort i brevlådan före valet.

Jag har tappat bort/har inte fått mitt röstkort, hur får jag ett nytt?
Om du har tappat ditt röstkort kan du beställa ett nytt hos kommunen via telefon 073-083 6206 eller e-post: val@haparanda.se.

Ett nytt röstkort kan också skrivas ut av röstmottagarna på förtidsröstningen i Haparanda stadsbibliotek.

Var och när kan jag förtidsrösta?
Förtidsröstningen pågår 5 maj – 15 maj

Haparanda Stadsbibliotek:

 • Måndag, onsdag och fredag: 10.00 – 14.00
 • Tisdag och torsdag: 16.00 – 19.00
 • Lördagar 7 maj och 14 maj: 10.00 – 14.00
 • Söndag 8 maj: 14.00 – 18.00
 • Söndag 15 maj: 10.00 – 18.00

Vilken är min vallokal på valdagen?
På ditt röstkort står vallokalens namn och adress.

Jag är sjuk och kan inte gå till en lokal. Kan jag rösta ändå?
Om du på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller liknande inte själv kan ta dig till en röstningslokal kan du rösta genom bud.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan din kommun ordna med en ambulerande röstmottagare. Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst.
Anmäl behov av ambulerande röstmottagare i god tid via telefon 073-0836206 eller e-post: val@haparanda.se.

Jag vill veta vilka argument som talar för de olika alternativen. Var hittar jag det?
Då måste du vända dig till de politiska partierna och fråga vilket alternativ som de förespråkar och varför de vill att du ska rösta på det.

15. toukokuuta pidetään vaalit, jotka koskevat Kotirannan erityisasumisyksikön toimintaa. Tällainen kansanäänestys on aina neuvoa antava ja poliitikot voivat valita, ottavatko he huomioon tulokset ja missä laajuudessa.

Ladata tietokansio (pdf) Pdf, 162 kB.

Äänestäminen valtuutetun välityksellä (pdf) Pdf, 106.6 kB.

Äänestyskortti

Äänestyskorttisi sisältää tietoja siitä, mihin vaalihuoneistoon kuulut ja missä voit äänestää ennakkoon.

Äänestyskortti vaaditaan ennakkoäänestyksessä.

Äänioikeus

Äänioikeus kansanäänestyksessä kunnassa on henkilöllä, joka on kunnassa kirjoilla, täyttää 18 vuotta viimeistään kansanäänestyspäivänä ja on:

 • Islannin tai Norjan kansalainen, tai
 • ollut kirjoilla Ruotsissa kolme peräkkäistä vuotta ennen kansanäänestyspäivää.
 • Ruotsin tai muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen (Unionin kansalainen)

Haaparannala järjestethään 15. toukokuuta (maita) 2022 kansanäänestys siittä, miten uuen hoito- ja hoivakoti Hemstranden/Kotirannan toiminta häätyy järjestää.

Kysymys: Voihaanko Hemstranden/Kotiranta –erityisasumisen toiminnan hoito ostaa yksityiseltä yritykseltä?

Äänestyskortti

Äänestyskortissasti on informaatiota siittä, mihinkä vaalilukaahliin sie kuulut ja missä sie saatat äänestää etukätheen.

Äänestyskorttien lähättäminen alotethaan viikola 18. Viimisthään 4. toukokuuta (maita) kaikitten, joila on äänioikeus, pitäs se saaha.

Ennakhoon sie saatat äänestää kaupunginkirjastossa 5. toukokuuta -15. toukokuuta välisenä aikana.

Uusi äänestyskortti: jos sie et ole saanu äänestyskorttia postin kautta ja tarttet uuen, ota yhtheyttä kunthaan joko telefoonila 073-083 6206 tai e-postila val@haparanda.se.

Uus äänestyskortti voihaan kans kirjottaa ulos kaupunginkirjastossa, osotheessa Packhusgatan 4, samala ko käyt äänestämässä ennakhoon.

Äänestyskortti vaaithaan ennakhoonäänestämisseen: jos sie meinaat äänestää ennakhoon, sinun häätyy ottaa äänestyskortti myötä. Uus äänestyskortti voihaan kirjottaa ulos Kaupunginkirjastossa samala ko käyt äänestämässä. Äänestyskorttia käytethään, ko sinun ääni lähätethään siihen vaalipiihriin, johon sie kuulut sinun kunnassa. Sinun ääni laskethaan sielä. Ennenko vaalikuertti panhaan vaaliuurhnaan, kuertti ja äänestyskortti erotethaan toisisthaan niin, että vaalisalasuus säilyy.

Äänioikeus

Kunnan kansanäänestyksessä äänioikeus on sillä, joka on kunnassa kirjoila ja täyttää 18 vuotta viimisthään kansanäänestyspäivänä ja on:

 • Ruottin tai jonku muun Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen (unionin kansalainen)
 • Islannin tai Norjan kansalainen, tai
 • Ollu kirjoila Ruottissa yhtheen mithaan kolme vuotta ennen kansanäänestystä.

Kunnan kansanäänestyksessä äänioikeus on kans semmosella unionin kansalaisela, jota tarkotethaan kuntalain 1. kapittelin 5 §:n toisessa kappahleessa (2017:725). Aluheen (region) äänestysoikeus on sillä, jolla on äänioikeus jossaki aluheesseen kuuluvassa kunnassa. Laki (2019:888).

May 15 is the referendum day regarding the management of the elderly home (Hemstranden) in Haparanda. This type of referendum is always advisory in nature. Politicians can choose whether they should take the results into consideration, and to what extent.

Download information folder (pdf) Pdf, 132.3 kB.

Voting cards

The ballot papers begin to be sent out before the vote. By May 4, everyone with the right to vote must have received their voting cards.

Your voting card contains information about the polling station to which you belong and where you can vote early.

A voting card is required for early voting.

The right to vote

In a municipal referendum, the right to vote is guaranteed to individuals who are registered in the municipality, are 18 years of age no later than the day of the referendum, and:

 • are citizens of Iceland or Norway, or
 • have been registered in Sweden for three consecutive years prior to the date of the referendum.
 • are citizens of Sweden or any other Member State of the European Union (citizens of the Union)

تقوم بلدية هابرندا بإجراء استفتاء خاص يتعلق بآلية تشغيل السكن الخاص برعاية كبار السن. جميع الأشخاص الذين يمتلكون حق التصويت في البلدية مدعوون إلى التصويت في يوم الإستفتاء أو في المواعيد المحدده للتصويت المبكر

للمزيد من المعلومات الرجاء الدخول إلى رابط الإستفتاء. Pdf, 226.6 kB.

OBS! Visa hänsyn till varandra genom att hålla avstånd och undvika trängsel och folksamlingar, både i och utanför röstningslokalerna. Rösta via ombud om du har förkylningssymptom.

Senast uppdaterad: