• INFORMATION OM CORONA
    Smittspridningen har ökat kraftigt i Sverige och Norrbotten under jul- och nyårshelgerna.

/

Du är här:

Folkomröstning om driften av Hemstranden/Kotiranta

Kooperativa hyresrättsföreningen Hemstranden Kotiranta bygger ett nytt vård- och omsorgsboende i Haparanda. Inflyttningen är beräknad att ske 2023.

Bakgrund

Den 14 juni 2021 överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om driften av det nya särskilda boendet, Hemstranden/Kotiranta Länk till annan webbplats..

Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.

Ärendegång

November 2021

Den 8 november 2021 beslutade Haparandas kommunfullmäktige att en folkomröstning ska genomföras.

December 2021

Den 13 december 2021 beslutade Haparandas kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras den 15 maj. Politiken beslutade också om praktiska detaljer, såsom:

  • omröstningsdistrikt och omröstningslokaler
  • röstsedlarnas antal, innehåll och utseende
  • huruvida röstning kan ske på annat sätt än genom personlig inställelse i omröstningslokalen
  • när röstsammanräkningen senast skall vara avslutad

Februari 2022

Politiken kommer att besluta om frågeställning.

Senast uppdaterad: