/

Du är här:

Författningssamling

Kommunen har en författningssamling. Här kan du läsa mer om vilka lokala regler och föreskrifter kommunen fattar beslut om.

Vid sidan av kommunallagen och andra lagar har varje kommun ett antal lokala regler och föreskrifter som kommunen fattar beslut om. De måste vara samlade på ett ställe, som kallas författningssamling.

Här hittar du alla dokument i Haparanda stads författningssamling:

Arbetsordning

Kommunfullmäktiges arbetsordning (pdf) Pdf, 2.5 MB.

Avgifter och taxor

Bygglovsavgift (pdf) Pdf, 116.1 kB.
Egenavgifter färdtjänst (pdf) Pdf, 24.5 kB.
Hyror och avgifter av fritidsanläggningar (pdf) Pdf, 103 kB.
Miljötaxa (pdf) Pdf, 263.7 kB.
Renhållningstaxa (pdf) Pdf, 357.1 kB.
Taxa avfall (pdf) Pdf, 90.1 kB.
Taxa kopior av allmänna handlingar med mera (pdf) Pdf, 382.4 kB.
Taxa miljöbalkens område (pdf) Pdf, 1.1 MB.
Taxa offentlig kontroll inom livsmedelsområdet (pdf) Pdf, 429.1 kB.
Taxa tillsyn receptfria läkemedel, tobak, folköl (pdf) Pdf, 87 kB.

Avgifter serveringstillstånd Länk till annan webbplats.

Taxa vatten och avlopp (pdf) Pdf, 178.4 kB.

Delegationer

Delegationsordning barn- och ungdomsnämnden (pdf) Pdf, 87.8 kB.
Delegationsordning kommunstyrelsen (pdf) Pdf, 409.5 kB.
Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden (pdf) Pdf, 640.4 kB.
Delegationsordning socialnämnden (pdf) Pdf, 988.5 kB.

Dokumenthanteringsplan

Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan (pdf) Pdf, 2.5 MB.

Hälsoskyddsföreskrifter

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf) Pdf, 24.4 kB.

Miljöföreskrifter

Avfallsplan (pdf) Pdf, 98.3 kB.
Renhållningsordning (pdf) Pdf, 1.1 MB.

Ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Haparanda kommun (pdf) Pdf, 19.8 kB.
De lokala trafikföreskrifterna finns på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.
Vägbelysningspolicy (pdf) Pdf, 267.3 kB.

Reglementen

Arkivreglemente (pdf) Pdf, 85.2 kB.

Översyn arvodesreglemente(pdf) Word, 64.4 kB.
Arvodesreglemente (pdf) Pdf, 547.1 kB.
Reglemente attestering (pdf) Pdf, 357.6 kB.
Reglemente barn- och ungdomsnämnden (pdf) Pdf, 3.2 MB.
Reglemente folkhälso- och brottsförebyggande rådet (pdf) Pdf, 65.5 kB.
Reglemente gemensamma bestämmelser för styrelser och nämnder (pdf) Pdf, 58.6 kB.
Reglemente intern kontroll (pdf) Pdf, 2.6 MB.
Reglemente kommunala pensionärsrådet (pdf) Pdf, 103.5 kB.
Reglemente kommunstyrelsen (pdf) Pdf, 381.1 kB.
Reglemente kommunala rådet för personer med funktionshinder (pdf) Pdf, 275.9 kB.
Reglemente krisledningsnämnden (pdf) Pdf, 811.8 kB.
Reglemente samhällsbyggnadsnämnden (pdf) Pdf, 4.2 MB.
Reglemente socialnämnden (pdf) Pdf, 37.2 kB.
Reglemente samrådsgruppen för nationella minoriteter och minoritetsspråk (pdf) Pdf, 1.6 MB.
Reglemente valnämnden (pdf) Pdf, 160.8 kB.
Reglemente överförmyndaren (pdf) Pdf, 6.4 kB.
Revisionsreglemente (pdf) Pdf, 20.2 kB.
Tillägg i samhällsbyggnadsnämndens reglemente (pdf) Pdf, 57.8 kB.

Vatten- och avloppsföreskrifter

ABVA - Allmänna bestämmelser för användande av Haparanda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Pdf, 129.9 kB.

Senast uppdaterad: