/

Du är här:

Barn- och ungdomsförvaltning

Utbildningsförvaltningen utbildar barn och elever, från förskola till vuxenutbildning.

Inom ansvarsområdet finns också kultur och fritid.

Politisk nämnd

Barn- och ungdomsnämnden

Förvaltningschef

Tf. Seija Fjellvind
seija.fjellvind@haparanda.se

Organisation

Förskola och grundskola
Rektor (Nikkala, Karungi och Seskarö skolor och förskolor, Marielunds förskola och Familjecentralen)
Anders Resin
anders.resin@haparanda.se

Rektor (Aspstrandens skola F-6, Grankullen, Närsta och Elevens förskolor)
Jarko Tuisku
jarko.tuisku@haparanda.se

Rektor (Marielundsskolan F-6 och Språkskolan F-6)
Seija Fjellvind
seija.fjellvind@haparanda.se

Rektor (Särskolan Eden)
Lena Keisu-Gard
lena.keisu-gard@haparanda.se

Rektor (Gränsskolan 7-9)
Jonas Rehnmark
jonas.rehnmark@haparanda.se

Gymnasieskola
Rektor
Peter Mariin
peter.mariin@haparanda.se

Bibliotek och Ungdomens hus
Bibliotekschef
Anne-Maaria Saransalmi
anne-maaria.saransalmi@haparanda.se

Elevhälsa
Elevhälsochef
Lena Keisu-Gard
lena.keisu-gard@haparanda.se

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Senast uppdaterad: