/

Du är här:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar också för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag.

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen
Valnämnden

Kommundirektör

Roger Danell
roger.danell@haparanda.se

Organisation

Ekonomi 
Ekonomichef
Hans Kenttä
hans.kentta@haparanda.se

Kansli
Kanslichef
Maria Olofsson
maria.olofsson@haparanda.se

HR och lön (Human Resources)
HR-chef
Niclas Asplund
niclas.asplund@haparanda.se

Arbetsmarknadsenheten
Enhetschef
Lena Asplund
lena.asplund@haparanda.se

IT
IT-chef
Mikael Laakkonen
mikael.laakkonen@haparanda.se

Tekniska
Teknisk chef
Jimmy Henriksson
jimmy.henriksson@haparanda.se

Gata- och VA
Gatu och VA-Chef
Sofia Rosendahl
sofia.rosendahl@haparanda.se

Räddningstjänst
Räddningschef
Fredrik Wuopio
fredrik.wuopio@haparanda.se

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Besöksadress:
Torget 9

Postadress:
953 85 Haparanda

Besökstider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Senast uppdaterad: