• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar också för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag.

Kontaktuppgifter

Besöksadresser:
Torget 9

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Besökstider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00
Lördag och söndag stängt

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00
Lördag och söndag stängt

E-post:
kommunen@haparanda.se

Postadress:
953 85 Haparanda

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen
Valnämnden

Kommundirektör, tf

Hans Kenttä
hans.kentta@haparanda.se

Organisation

Ekonomi 
Ekonomichef
Hans Kenttä
hans.kentta@haparanda.se

Kansli
Kanslichef
Karin Hietala
karin.hietala@haparanda.se

HR och lön (Human Resources)
HR-chef
Niclas Asplund
niclas.asplund@haparanda.se

Arbetsmarknadsenheten
Chef
Lena Asplund
lena.asplund@haparanda.se

IT
IT-chef
Rolf Sannebjörk
rolf.sannebjork@haparanda.se

Tekniska
Teknisk chef
Jimmy Henriksson
jimmy.henriksson@haparanda.se

Räddningstjänst
Räddningschef
Fredrik Wuopio
fredrik.wuopio@haparanda.se

Senast uppdaterad: