/

Du är här:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar främst utifrån miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Förvaltningen arbetar även med samhällsbyggnad och samhällsutveckling.

Politisk nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef

Tf.Roger Danell, kommundirektör
roger.danell@haparanda.se

Kontaktuppgifter

E-post:
miljo-bygg@haparanda.se

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Besöksadress:
Torget 9

Postadress:
953 85 Haparanda

Besökstider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Senast uppdaterad: