/

Du är här:

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det.

Verksamhetsområdena inkluderar äldreomsorg, anhörigstöd,  omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 

Kontaktuppgifter

Besöksadresser:
Torget 9

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Besökstider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00
Lördag och söndag stängt

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00
Lördag och söndag stängt

E-post:
kommunen@haparanda.se

Postadress:
953 85 Haparanda

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Suvi Järvinen-Valo
suvi.jarvinen-valo@haparanda.se

Organisation

Äldre och omsorg 
Områdeschef
Åsa Niemi Kumpula
asa.niemi@haparanda.se

Medicinska teamet
Områdeschef
Elisabeth Hjelm
elisabeth.hjelm@haparanda.se

Individ- och familjeomsorg
Områdeschef
Marie Segerlund-Mukka
marie.segerlund-mukka@haparanda.se

Senast uppdaterad: