/

Du är här:

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det.

Verksamhetsområdena inkluderar äldreomsorg, anhörigstöd,  omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. 

Politisk nämnd

Socialnämnden

Förvaltningschef

Suvi Järvinen-Valo
suvi.jarvinen-valo@haparanda.se

Organisation

Äldre och omsorg 
Områdeschef
Åsa Niemi Kumpula
asa.niemi@haparanda.se

HSL
Områdeschef
Elisabeth Hjelm
elisabeth.hjelm@haparanda.se

Social omsorg
Områdeschef
Marie Segerlund-Mukka
marie.segerlund-mukka@haparanda.se

Kontaktuppgifter

Telefonnummer:
0922-260 00 (kommunens växel)

Telefontider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Besöksadress:
Torget 9

Postadress:
953 85 Haparanda

Besökstider:
Måndag – torsdag 08.00–17.00
Fredag 08.00–16.00

Senast uppdaterad: