/

Du är här:

Jämförelse med andra kommuner

Här kan du ta del av jämförelser mellan kommuner inom olika områden. Undersökningarna är Kommunens kvalitet i korthet (Sveriges kommuner och regioner) och Medborgarundersökning (Statistikmyndigheten SCB).

Faktorer som granskas är till exempel arbetsmarknad, bostäder och kvalitet på skola och äldreomsorg. Undersökningarna förnyas regelbundet och nya jämförelser publiceras här när de finns tillgängliga.

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistikmyndigheten SCB:s medborgarundersökning får invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende. Undersökningen genomförs en gång per år, på hösten, med samma frågor för alla deltagande kommuner.

SCB medborgarundersökning 2020.pdf Pdf, 840.9 kB, öppnas i nytt fönster.

SCB medborgarundersökning 2020, bilaga.pdf Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

SCB medborgarundersökning 2021.pdf Pdf, 830.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med 2021 har SCB:s medborgarundersökning fått en ny form. Svaren redovisas i andelar (%) efter frågans olika svarsalternativ istället för att analyseras med NKI-modellen. Detta betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess.

Medborgarundersökningen i statistikdatabasen, scb.se Länk till annan webbplats.

Haparandas kvalitet i korthet

Haparanda och cirka 260 andra kommuner i Sverige deltar i Sveriges Kommuner och regioners (SKR) årliga undersökning "Kommunens kvalitet i korthet" (KKIK). Här kan du se resultat förHaparanda och jämföra med övriga kommuner. Under­sökningen består av cirka 40 nyckeltal fördelade på områdena Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats och i kommundatabasen Kolada redovisas resultat för samtliga deltagande kommuner, se www.skr.se Länk till annan webbplats. och www.kolada.se Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser

Genom Öppna jämförelser samt Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Öppna jämförelser görs inom följande områden; Företagsklimat, Hälsa och sjukvård, Samhällsplanering och säkerhet, Skola, Socialtjänst, Folkhälsa och Jämställdhet.

Öppna jämförelser Länk till annan webbplats. (Sveriges kommuner och regioner)

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: