Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Kommunala bolag

Kommunala bolag

Haparanda stad driver viss verksamhet i bolagsform, både i kommunalägda bolag och delägda bolag.

Haparanda stads bolagskoncern består av både helägda och delägda bolag. Bolagen tillhandahåller service åt kommunens invånare och erbjuder alltifrån bostäder till värmeförsörjning.

Bolagens utveckling och resultat

Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Kommunfullmäktige utser ledamöter och ersättare i de kommunägda bolagen. Kommunfullmäktige beslutar också om bolagsordningar, gemensamt ägardirektiv och särskilda ägardirektiv vilka syftar till att utgöra tillräckligt underlag för att bolagens verksamhet skall kunna ha en affärsmässig inriktning inom ramen för rådande kommunalrättsliga bestämmelser.

Taggar:

Kommun och politik