Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Kommunens förvaltningar

Under varje nämnd lyder en tjänstemannaförvaltning. Varje förvaltning svarar för ett antal sakområden inom den egna nämndens uppdrag.

Här hittar du kontaktuppgifter till Haparanda stads förvaltningar. Förvaltningarna har till uppgift att verkställa besluten som kommunens förtroendevalda beslutat om. De ska också ta fram underlag till de förtroendevaldas beslut.

Kommunledningsförvaltningen arbetar med strategi, ledning och samordning mellan kommunens förvaltningar och bolag.

Kommunledningsförvaltningen tar även fram underlag till beslut åt kommunstyrelsen. Förvaltningen ansvarar också för intern service till samtliga kommunens förvaltningar samt i förekommande fall kommunens bolag. Politisk nämnd är kommunstyrelsen och valnämnden.

Kommundirektör

Roger Danell
Kontakt: 0922 260 04
roger.danell@haparanda.se

Organisation

Ekonomi

Ekonomichef Hans Kenttä
Kontakt: 0922 260 17
hans.kentta@haparanda.se

Kansli

Kanslichef Maria Olofsson
Kontakt: 0922 264 74
maria.olofsson@haparanda.se

HR

HR-chef Niclas Asplund
Kontakt: 0922 260 48
niclas.asplund@haparanda.se

IT

IT-chef Mikael Laakkonen
Kontakt: 0922 260 16
mikael.laakkonen@haparanda.se

Räddningstjänst

Räddningschef Fredrik Wuopio
Kontakt: 0922 260 10
fredrik.wuopio@haparanda.se

Kommunikation

Kommunikatör Lisette Olsson-Höghäll
Kontakt: 0922 260 77
lisette.olsson-hoghall@haparanda.se

Socialförvaltningen ansvarar för att du som invånare får det stöd och den hjälp som du har rätt till enligt socialtjänstlagen, när du behöver det.

Verksamhetsområdena inkluderar äldreomsorg, anhörigstöd, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Politisk nämnd är socialnämnden.

Förvaltningschef

Suvi Järvinen
Kontakt: 0922 269 21
suvi.jarvinen@haparanda.se

Organisation

Äldre och omsorg

Områdeschef Åsa Niemi-Kumpula
Kontakt: 0922 269 43
asa.niemi@haparanda.se

HSL

Områdeschef Elisabeth Hjelm
Kontakt: 0922 264 76
elisabeth.hjelm@haparanda.se

Social omsorg

Områdeschef Marie Segerlund
Kontakt: 0922 265 54
marie.segerlund-mukka@haparanda.se

Arbetsmarknadsenheten

Chef Lena Asplund
Kontakt:
0922 264 84
lena.asplund@haparanda.se

Barn-och ungdomsförvaltningen utbildar barn och elever från förskola till vuxenutbildning. Politisk nämnd är barn- och ungdomsnämnden.

Förvaltningschef

Monika Invall
Kontakt: 0922 261 11
monika.invall@haparanda.se

Organisation

Förskola och grundskola

Nikkala, Karungi och Seskarö skola

Rektor Anders Resin
Kontakt: 0922 262 21
anders.resin@haparanda.se

Nikkala, Karungi, Seskarö och Marielund förskolor samt Familjecentralen

Biträdande rektor Niklas Waltari
Kontakt:
0922 263 33
niklas.waltari@haparanda.se

Framtiden och Elevens förskolor

Rektor Johannes Greiser
Kontakt:
0922 261 09
johannes.greiser@haparanda.se

Aspstrandens skola F-6

Rektor Jarko Tuisku
Kontakt: 0922 261 00
jarko.tuisku@haparanda.se

Marielundsskolan F-6 och Språkskolan F-6

Rektor Seija Fjellvind
Kontakt: 0922 261 10
seija.fjellvind@haparanda.se

Anpassad grundskola

Rektor Lena Keisu-Gard
Kontakt: 0922 260 84
lena.keisu-gard@haparanda.se

Gränsskolan 7-9

Rektor Janne Mulari
Kontakt: 0922 264 34
janne.mulari@haparanda.se

Biträdande rektor Jonas Rehnmark
Kontakt: 0922 263 27
jonas.rehnmark@haparanda.se

Gymnasieskola

Tornedalsskolan

Tf rektor Leif Rönnbäck
Kontakt
: 0922 261 01
leif.ronnback@haparanda.se

Kommunal vuxenutbildning, SFI, anpassad utbildning för vuxna, Lärcentrum

Biträdande rektor Sanna Keränen
Kontakt: 0922 260 71
sanna.keranen@haparanda.se

Elevhälsa

Elevhälsochef Lena Keisu-Gard
Kontakt: 0922 260 84
lena.keisu-gard@haparanda.se

Samhällsutvecklingsförvaltningen arbetar för en god livsmiljö för alla som bor, verkar och besöker kommunen.
Förvaltningen ansvarar för bygg- och miljö, kultur- och fritid, tekniska, utveckling och näringsliv.

Politisk nämnd

Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden

Förvaltningschef

Karin Hietala
Kontakt: 0922 260 07
karin.hietala@haparanda.se

Organisation

Bygg- och miljö

Bygg- och miljöchef Miia jakobsson
Kontakt: 0922 260 54
miia.jakobsson@haparanda.se

Kultur- och fritid

Kultur- och fritidschef Daniel Fälldin
Kontakt: 0922 260 25
daniel.falldin@haparanda.se

Utveckling och näringsliv

Utvecklingschef Karin Hietala
Kontakt: 0922 260 07
karin.hietala@haparanda.se

Tekniska enheten

Teknisk chef Jimmy Henriksson
Kontakt: 0922 260 64
jimmy.henriksson@haparanda.se

Skog- och park

Skog- och parkchef Robert Ekholm
Kontakt: 0922 260 25
robert.ekholm@haparanda.se

Gata, VA och avfall

Gatu- och VA-chef Sofia Rosendahl
Kontakt: 0922 260 63
sofia.rosendahl@haparanda.se

Fastighet

Fastighetschef/VD Haparanda bostäder Kalle Kyösti
Kontakt: 0922 260 60
kalle.kyosti@haparanda.se

Bibliotek och ungdomens hus

Bibliotekschef Anne-Maaria Saransalmi
Kontakt: 0922 260 81
anne-maaria.saransalmi@haparanda.se

Taggar:

Kommun och politik