/

Du är här:

Kommun­revision

De förtroendevalda revisorerna ska granska så att kommunen är effektiv och säker. Kommunrevisionen ligger under kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har gett revisorerna ett uppdrag. De ska granska kommunens verksamhet så att den sköts effektivt och säkert på ett sätt som är lämpligt för sitt syfte. De ska också kontrollera att kommunen ger en tydlig bild av kommunens ekonomiska situation. Granskning ska ske i en omfattning som följer god revisionssed. 

Kommunrevisionen i Haparanda består av fem förtroendevalda revisorer.

Rapporter och missiv

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: