Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för kommunen.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Det sker genom att styrelsen leder, samordnar och styr förvaltningen av kommunens angelägenheter. Styrelsen har uppsikt över nämndernas och de kommunala bolagens verksamhet.

Styrelsen bereder, med få undantag, alla ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut blir verkställda. Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunledningsförvaltningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen genomför också vissa uppgifter åt kommunstyrelsen.

Kommunalråd

Ett kommunalråd är en politiker som jobbar hel- eller deltid med sina uppdrag i kommunen.

I Haparanda kommun finns ett kommunalråd som jobbar heltid, med uppdrag som ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens presidium: Ordförande Nina Waara (S).

Ska vi här ha med knappar med länk till protokoll och kallelser eller ska de få ha en helt egen undersida och ingång (ja , bättre att bara ha ett ställe att gå in via )

Kontaktuppgifter till kommunen ?

Taggar:

Kommun och politik