/

Du är här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen driver de långsiktiga utvecklings- och framtidsfrågorna för Haparanda stad.

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser som finns i reglementet.

Kommunstyrelsen styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare nio ledamöter och sjutton ersättare.

Kommunstyrelsen har en egen förvaltning som heter kommunlendingsförvaltningen. Dessutom gör samhällsbyggnadsförvaltningen en del uppgifter åt kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska leda, styra och samordna

Det innebär bland annat följande uppgifter:

  • leda och samordna utformningen av mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
  • ekonomisk förvaltning
  • exploateringsverksamhet
  • personalpolitik
  • näringspolitik
  • miljö- och naturvårdspolitik
  • underhåll och förvaltning av kommunens fastigheter
  • intern service och uppdragsverksamhet
  • utarbeta policies och strategier

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: