/

POSOM

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och kriser. En POSOM-grupp finns i Haparanda kommun för hjälp och stöd vid kriser.

Vid en kris är det många människor som är med om, eller bevittnar, svåra händelser. POSOMs stödgrupper är då ett stöd för de inblandade. Stödgrupperna bygger på nätverk och består av de funktioner som till vardags tar hand om människor i kris. Dessa funktioner är kommunen (socialtjänsten, skolan och omvårdnad), primärvården, kyrkan och frivilligorganisationen Röda Korset.

POSOM-gruppens uppgift

Stödgruppernas uppgifter är att upprätta ett informations- och stödcentrum och stödja dem som kommer till kriscentrum genom att

  • "lätta på trycket" - psykiskt omhändertagande
  • lösa praktiska problem - socialt omhändertagande
  • ge information

Aktivering av POSOM

POSOM i Haparanda aktiveras vid en större olycka eller katastrof av räddningschefen eller polisens ledningscentral i Luleå.

Senast uppdaterad: