/

Strategiska mål

Strategiska mål är politiska mål som ska styra kommunen som organisation. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om vilka strategiska mål som ska gälla.

I juni 2019 antog kommunfullmäktige Haparanda stads nya strategiska mål. Målen sträcker sig från år 2019 till och med år 2021. De handlar om ett växande, rättvist, tryggt och hållbart Haparanda.

Haparanda stads tio strategiska mål – den politiska viljan – för åren 2019–2021 ansluter till Vision 2020 som beslutades 2010.

Strategiska mål

Kommunfullmäktige har fastställt 10 övergripande mål:

  1. Utveckla Haparanda som besöksort
  2. Arbeta för minskad arbetslöshet
  3. Arbeta för ökad företagsamhet
  4. Säkerställa trygga leveranser av vatten och avlopp
  5. Arbeta för god infrastruktur via järnväg och säkrad kvalitet på kommunens vägnät
  6. Förbättra folkhälsan
  7. Attraktiv arbetsgivare
  8. Hållbar, långsiktig och klimatsmart verksamhet
  9. Utveckla samarbetet mellan Haparanda och Torneå
  10. Säkerställa en kvalitativ lärandemiljö för alla barn och ungdomar

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 12 sep 2019