/

Vision 2020

Haparanda stad har tillsammans med Torneå stad tagit fram en framtidvision för hur livet ska se ut i tvillingstäderna år 2020.

Visionen är ett styrdokument och en tydlig målbild för samtliga medarbetare i kommunens olika verksamheter. Den antogs av kommunfullmäktige den 20 december 2010. 

År 2020 är Haparanda ett internationellt centrum mitt i Barents.

Visionen innehåller fem strategiska utvecklingsområden:

  1. Upplevelserik handels- och besöksplats
  2. Gränslös kunskap
  3. Hållbar livsmiljö
  4. Dynamisk företagsamhet
  5. Logistisk nod 

Kontakta oss

Haparanda stad

Med anledning av corona-pandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. På kommunens vård- och omsorgsboenden råder besöksförbud.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-17.00 (fredagar 8.00-16.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: 23 jan 2020