/

Du är här:

Möten och protokoll

Inför politiska möten kan du läsa kallelser med dagordningen. Efter ett möte kan du läsa ett protokoll med alla beslut. Vi lägger upp protokollen så fort de är justerade och klara. Det brukar ta mellan en till två veckor efter att sammanträdet ägt rum. Handlingarna är oftast vara i pdf-format. I vissa fall kan det även förekomma filer i format från Microsoft Office.

Kontakta oss

Nämndsekreterare

Joakim Jakobsson, kommunstryrelsen
E-post: joakim.jakobsson@haparanda.se 

Kirsi Heino, barn- och ungdomsnämnden
E-post: kirsi.heino@haparanda.se

Hanna Pitkänen, socialnämnden
E-post: hanna.pitkanen@haparanda.se

Samhällsbyggnadsnämnden, Börje Svelin
E-post: borje.svelin@haparanda.se

Senast uppdaterad: