/

Du är här:

Sök pengar för att utveckla våra minoritetsspråk

Har du idéer till projekt som leder till att fler får tillgång till sitt språk? Då kan du söka pengar från kommunen.

Haparanda stads samrådsgrupp för minoritetsspråk har 50 000 kronor att fördela till projekt som utvecklar finskans och meänkielis ställning i kommunen. Det kan till exempel handla om kulturaktiviteter eller språkrevitaliserande insatser. Tema för den här ansökningsomgången är: ”Nytt decennium – nya utmaningar”.

Ladda ner ansökningsblankett

Skicka ansökan till:

Haparanda stad
953 85 HAPARANDA

Du kan också skicka ansökan via e-post, till: kommunen@haparanda.se.

Skicka din ansökan senast 20 mars. Kom ihåg att skriv ”Ansökan Minoritetsspråk” på kuvertet eller i ämnesraden i e-posten.

Mer information:
Kristina Kvist
E-post: kristina.kvist@haparanda.se

---------------------------------

Hae hankerahaa vähemmistökielen kehittämiseen!

Haaparannan kunnan vähemmistökielen yhteistyöryhmä jakaa 50 000 kruunua projekti-hankkeeseen, joka kehittää suomen kielen ja meänkielen asemaa sekä suomenkielistä ja meänkieleistä kulttuuria Haaparannalla. Jos sinulla/teillä on hyvä idea hankkeesta, jätä anomus viimeistään 20. maaliskuuta 2020 mennessä. Tämän hakukauden teemana on ”Uusi vuosikymmen – uudet haasteet”.

Ladda ner ansökningsblankett

Jätä tai lähetä anomus 20/3 mennessä osoitteeseen:

Haparanda stad
953 85 HAPARANDA

tai sähköpostilla kommunen@haparanda.se.

Kirjoita ”Vähmmistökielihakemus” selvästi kirjekuoreen tai sähköpostin iheeksi.

Tarvitko lisätietoa ota yhteyttä:
Kristina Kvist
S-posti: kristina.kvist@haparanda.se

Senast uppdaterad: 10 mar 2020