/

Du är här:

Sök pengar för att utveckla våra minoritetsspråk

Har du idéer till projekt som leder till att fler får tillgång till sitt språk? Då kan du söka pengar från kommunen.

Haparanda stads samrådsgrupp för minoritetsspråk har 50 000 kronor att fördela till projekt som utvecklar finskans och meänkielis ställning i kommunen. Det kan till exempel handla om kulturaktiviteter eller språkrevitaliserande insatser. Tema för den här ansökningsomgången är ”Lär dig att använda digitala tjänster”.

Ladda ner ansökningsblankett Pdf, 53.2 kB.

Skicka ansökan till:

Haparanda stad
953 85 HAPARANDA

Du kan också skicka ansökan via e-post, till: kommunen@haparanda.se.

Skicka din ansökan senast den 4 mars. Kom ihåg att skriv ”Ansökan Minoritetsspråk” på kuvertet eller i ämnesraden i e-posten.

Mer information:
Kristina Kvist
E-post: kristina.kvist@haparanda.se

---------------------------------

Hae hankerahaa vähemmistökielen kehittämiseen

Haaparannan kunnan vähemmistökielen yhteis-työryhmä jakaa 50 000 kruunua projekti-hankkeeseen, joka kehittää suomen kielen ja meänkielen asemaa sekä suomenkielistä ja meänkieleistä kulttuuria Haaparannalla. Tämän hakukauden teemana on ”Opi käyttämään digitaalisia palveluita”. 

Jos sinulla/teillä on hyvä idea hankkeesta, jätä anomus viimeistään 4. maaliskuuta mennessä.

Ladda ner ansökningsblankett Pdf, 53.2 kB.

Jätä  tai lähetä osoitteeseen:

Haparanda stad
953 85 HAPARANDA

tai sähköpostilla kommunen@haparanda.se.

Kirjoita ”Vähmmistökielihakemus” selvästi kirjekuoreen tai sähköpostin iheeksi.

Tarvitko lisätietoa ota yhteyttä:
Kristina Kvist
S-posti: kristina.kvist@haparanda.se

Senast uppdaterad: