/

Du är här:

Att publicera bilder på personer

Vi använder gärna bilder på människor för att berätta om vår verksamhet. Det kan till exempel vara i tryckt material, här på haparanda.se eller i våra sociala medier.

Alla människor får eller bör inte synas på bild eller film i offentliga sammanhang, till exempel personer med skyddad identitet. Innan kommunen använder en bild med personer som går att identifiera måste vi vara säkra på att vi får publicera bilden.

Det är viktigt att personen informeras på rätt sätt om vad godkännandet innebär och hur bilden kan komma att användas. Bilder på människor räknas som personuppgifter och omfattas från den 25 maj 2018 av dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

Vad innebär ett godkännande?

Att lämna godkännande (samtycke) för bildpublicering är något helt frivilligt. Om du ger samtycke till bildpublicering innebär det att du accepterar att bilden eller filmen kan användas till det eller de ändamål som du anger i blanketten för samtycke till användning av bild.

  • Ett godkännande för bildpublicering kan när som helst tas tillbaka och då får inga fler bilder på personen publiceras utan att ett nytt godkännande lämnats.
  • Bilden kan komma att lagras i ett mediearkiv hos Haparanda stad. Även om du godkänt att bilden får användas till flera ändamål gör kommunen alltid en bedömning om det är lämpligt inför varje bildpublicering.
  • Bilder används bara i Haparanda stads officiella material och säljs inte vidare.

När krävs ett godkännande?

Vad som krävs för att kommunen ska få publicera en bild beror på vem som är med på bilden och vilket sammanhanget är. Att lämna sitt godkännande är något helt frivilligt, vill en person inte vara med på bild så ska det självklart respekteras.

  • Vuxna i neutrala sammanhang: Det krävs inget godkännande för bilder på personer i neutrala sammanhang i offentliga miljöer. Om det är möjligt ska vi ändå ha för vana att fråga om lov.
  • Vuxna i övriga sammanhang: Ett godkännande krävs om bilden avslöjar något om personen, till exempel om hans eller hennes hälsa eller sociala situation. Personen ska informeras på rätt sätt om vad godkännandet innebär och hur bilden kan komma att användas.

Samtycke om användning av bild (pdf) Pdf, 104.5 kB.

Barn och unga under 18 år

Bilder som används externt kräver skriftligt godkännande från vårdnadshavare till barn och unga under 18 år.

  • När du tar bilder av elever ska du först kontrollera om det finns individer som inte ska vara med, till exempel för att vårdnadshavare inte har lämnat sitt samtycke.
  • Om en fotograf anlitas måste fotografen, med personalens hjälp, försäkra sig om att det bara är elever med godkännande från vårdnadshavare med på bilderna.

Samtycke om användning av bild på barn och unga (pdf) Pdf, 105.5 kB.

Äldre och personer med särskilt stöd

Att en person vårdas eller får annat stöd är en uppgift som skyddas av sekretess. Det är därför viktigt att personer på bild tillfrågas och förstår vad en publicering innebär.

Om bilder av brukare ska kunna publiceras krävs godkännande till publiceringen. Det är bara de som kan förstå innebörden av ett godkännande som kan säga ja till att medverka på bild. Om någon inte kan tala för sig själv, exempelvis på grund av demens eller psykisk sjukdom, måste ett godkännande lämnas av en anhörig, god man eller liknande.

Det bör finnas särskilda skäl till att använda bilder på personer som saknar förmåga att förstå innebörden av ett godkännande.

Lagring av samtycken

Alla samtyckesblanketter lagras i kommunens centrala mediearkiv.

Senast uppdaterad: