Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Överförmyndare

Överförmyndare

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal myndighet som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.

Överförmyndarens huvuduppgift är att se till att en enskild persons tillgångar används för hennes eller hans nytta och att tillgångarna är placerade på ett tryggt sätt.

Överförmyndaren har ansvar för rekrytering och utbildning av gode män, förvaltare och förmyndare, tillsyn av och stöd till kommunens gode män, förvaltare och förmyndare

Bestämmelserna om överförmyndarens verksamhet

finns främst i föräldrabalken . Länk till annan webbplats..

Hur utses överförmyndaren?

I varje kommun måste det finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Kommunfullmäktige har bestämt att Haparanda stad ska ha en överförmyndare.

Överförmyndaren samt dennes ersättare utses av kommunfullmäktige och väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige ägt rum.

Vem kontrollerar överförmyndaren?

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndaren. Det innebär att länsstyrelsen med jämna mellanrum gör inspektioner hos överförmyndaren.

Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Haparanda tingsrätt.

Öppettider sommar 2024

Vecka 31, perioden 29/7-2/8 är det stängt hos överförmyndaren.

Överförmyndaren

Kontakta överförmyndaren via e-post eller telefon. Besök sker enligt överenskommelse.

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: overformyndaren@haparanda.se

Taggar:

Kommun och politik