/

Du är här:

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för att säkerställa en attraktiv, effektiv och säker miljö.

Nämnden styrs av en ordförande och en vice ordförande samt ytterligare sju ledamöter och femton ersättare.

Samhällsbyggnadsnämnden har en egen förvaltning som heter samhällbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsnämndens ansvar 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och för kommunens miljö- och livsmedelstillsyn.

Det innebär till exempel att:

  • ha synpunkter på funktion, gestaltning och utformning.
  • upprätta förslag till detaljplaner och fastighetsplaner.
  • se till att det finns kartor över kommunen för fysisk planering och infrastruktur.
  • bevaka och besluta i miljö- och hälsoskyddsfrågor.
  • bevaka och besluta i frågor om livsmedelskontroll.
  • upprätta förslag till naturreservat och skötsel av dessa.
  • pröva ansökningar om bygglov.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar och bestämmer utifrån ett antal lagar som miljöbalken, plan- och bygglagen, livsmedelslagen och smittskyddslagen.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 8.00-16.00 (fredagar 8.00-15.00)
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Med anledning av coronapandemin ber vi dig att, om möjligt, kontakta oss på annat sätt än via besök. 

Senast uppdaterad: