• Kokningsrekommendation i Oja / Keittämissuositus Ojassa
    Två koliformabakterier har påträffats i dricksvattnet i Oja. Vattnet är tjänligt men med anmärkning / Ojan juomavedestä on löydetty kaksi koliformisia bakteereita. Vesi on käyttökelpoista, mutta huomautuksella.

/

Du är här:

Stiftelser

Haparanda stad förvaltar två stiftelser, den Bäckströmska stiftelsen samt Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse.

Båda kan sökas av privatpersoner.

Bäckströmska stiftelsen

Bäckströmska stiftelsen har till ändamål att utge stipendier till gymnasieelever och studenter inom högre utbildning i syfte att stimulera vidarestudier, främst inom kunskapsområden med anknytning till teknik eller naturvetenskap.

Ansökningsblankett till Bäckströmska stiftelsen (pdf) Pdf, 821.6 kB.

Skicka ansökan via e-post till marlene.haara@haparanda.se. Ansökan skall vara stiftelsen tillhanda senast den 8 september 2023.

Erik och Gertrud Mörtbergs donationsstiftelse

Donationsstiftelsens ändamål är att främja fostran och utbildning av jordbrukareungdom och jordbruket i Tornedalen.

Stadgar för makarna Erik och Gertrud Mörtbergs Donationsstiftelse (pdf) Pdf, 33.8 kB.

Senast uppdaterad: