/

Du är här:

Valet 2022

Söndag den 11 september är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Du som har rösträtt kan rösta från och med 24 augusti till valdagen.

Illustration av två gröna valskärmar samt  två händer med valsedel och valkuvert.

Illustration: Valmyndigheten

På den här sidan hittar du informaton om var och när du kan förtidsrösta i Haparanda kommun och när vallokalerna har öppet under valdagen. På valmyndighetens webbplats, www.val.se Länk till annan webbplats. finns allmän information om om det svenska valsystemet, rösträtten, valresultat från tidigare val och statistik. 

Förtidsröstning

Den 24 augusti öppnar förtidsröstningen. Du kan förtidsrösta i vilken förtidsröstningslokal som helst i hela landet. I Haparanda kommun kan du förstidsrösta på stadsbiblioteket, Packhusgatan 4.

Augusti
24 aug: kl. 10.00-14.00
25 aug: kl. 16.00-19.00
26 aug: kl. 10.00-14.00
27 aug: kl. 10.00-14.00
28 aug: kl. 10.00-14.00
29 aug: kl. 10.00-14.00
30 aug: kl. 16.00-19.00
31 aug: kl. 10.00-14.00

September
1 sep: kl. 16.00-19.00
2 sep: kl. 10.00-14.00
3 sep: kl. 10.00-14.00
4 sep: kl. 10.00-14.00
5 sep: kl. 10.00-14.00
6 sep: kl. 16.00-19.00
7 sep: kl. 10.00-14.00
8 sep: kl. 16.00-19.00
9 sep: kl. 10.00-14.00
10 sep: kl. 10.00-14.00
11 sep (valdagen): kl. 08.00-20.00

På Valmyndighetens hemsida finns mer information om förtidsröstning Länk till annan webbplats.

Valmyndigheten skickar ut röstkort till alla röstberättigade. Röstkortet skickas till den adress som du är folkbokförd på. Om du ska förtidsrösta måste du ha med dig röstkortet samt kunna legitimera dig. Senast den 24 augusti ska de röstberättigade i Sverige ha fått sina röstkort.

Om du inte har fått ditt röstkort den 24 augusti, eller behöver ett nytt, kan du beställa ett nytt hos kommunen, telefon: 073-083 6206 eller e-post: val@haparanda.se.

På ditt röstkort står det:

• vilka val du har rösträtt i

• vallokalens adress och öppettider

• förslag på var du kan förtidsrösta

Att rösta på valdagen den 11 september

På valdagen, den 11 september, röstar du i din vallokal. På röstkortet, som du får i brevlådan mellan den 19-24 augusti, står det vilken som är din vallokal.

Du måste kunna styrka din identitet för att få rösta. Om du inte är känd av röstmottagarna måste du visa en id-handling t.ex. körkort, pass eller tjänste-legitimation. Har du ingen id-handling kan en annan person intyga din identitet, men då måste den personen visa en id-handling.

Vallokaler

Haparanda Norra
Adress: Aspstrandens skola, Packhusgatan 19
Öppettider: 08.00-20.00

Haparanda Södra
Adress: Gränsskolan, Fabriksgatan 29
Öppettider: 08.00-20.00

Marielund
Adress: Röda skolan, Curteliusvägen 11
Öppettider: 08.00-20.00

Grankullen
Adress: Förskolan Framtiden, Furuvägen 24 B
Öppettider: 08.00-13.00 och 16.00-20.00

Nikkala
Adress: Nikkala Skola; Elevvägen 4
Öppettider: 08.00-13.00 och 16.00-20.00

Seskarö
Adress: Träffpunkten, Fridhemsvägen 3
Öppettider: 08.00-13.00 och 16.00-20.00

Karungi
Adress: Karungi skola, Åsvägen 1
Öppettider: 08.00-13.00 och 16.00-20.00

Särskilda röstmottagningsställen

Säivis Byagård (tillhör Nikkala distrikt)
Byavägen 6
Öppettider: 09.00-11.00 och 15.00-17.00

Hjälp att rösta

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal kan du istället rösta genom bud.

Om du inte känner någon som kan vara bud åt dig kan du kontakta kommunen så att en ambulerande röstmottagare kommer hem till dig. Viktigt! Du behöver kontakta kommunen så fort som möjligt för att boka besöket.

Beställ budröstningsmaterial eller anmäl behov av ambulerande röstmottagare till kommunen, telefon: 073-083 6206 eller e-post: val@haparanda.se.

Other languages

Suomeksi

Tästä saat vaaleihin liittyvää tietoa, joka koskee ennakkoäänestyksen aikaa ja paikkaa sekä vaalihuoneistojen aukioloaikoja vaalipäivänä.

Ennakkoäänestys alkaa 24. elokuuta. Voit äänestää missä tahansa eri puolilla maata sijaitsevista ennakkoäänestyspaikoista. Haaparannalla voit äänestää kaupunginkirjastossa osoitteessa Packhusgatan 4.

Ennakkoäänestyksen aukioloajat +/-

Elokuu
24. elokuuta: klo 10.00-14.00
25. elokuuta: klo 16.00-19.00
26. elokuuta: klo 10.00-14.00
27. elokuuta: klo 10.00-14.00
28. elokuuta: klo 10.00-14.00
29. elokuuta: klo 10.00-14.00
30. elokuuta: klo 16.00-19.00
31. elokuuta: klo 10.00-14.00

Syyskuu
1. syyskuuta: klo 16.00-19.00
2. syyskuuta: klo 10.00-14.00
3. syyskuuta: klo 10.00-14.00
4. syyskuuta: klo 10.00-14.00
5. syyskuuta: klo 10.00-14.00
6. syyskuuta: klo 16.00-19.00
7. syyskuuta: klo 10.00-14.00
8. syyskuuta: klo 16.00-19.00
9. syyskuuta: klo 10.00-14.00
10. syyskuuta: klo 10.00-14.00
11. syyskuuta: (vaalipäivä): klo 08.00-20.00

Vaaliviranomaisen kotisivulla on lisää informaatiota ennakkoäänestämisestä.

https://www.val.se/servicelankar/other-languages/suomi-finska/aanestaminen/ennakkoaanestys.html Länk till annan webbplats.

Vaaliviranomainen lähettää äänestyskortit kaikille äänioikeutetuille 24. elokuuta mennessä. Vaaliviranomaisen kotisivulta saat muun muassa tietoa siitä, kuka saa äänestää.

Vaalipäivänä 11. syyskuuta äänestäminen tapahtuu omassa vaalihuoneistossasi. Elokuun puolessa välissä saat postin mukana äänestyskortin, josta selviää oman vaalihuoneistosi paikka.

Saadaksesi äänestää, sinun tulee pystyä todistamaan henkilöllisyytesi. Jos äänten vastaanottajat eivät tunne sinua, sinun pitää esittää henkilöllisyystodistus, esimerkiksi ajokortti, passi tai työpaikan henkilöllisyystodistus. Jollei sinulla ole henkilöllisyystodistusta, toinen henkilö voi vahvistaa henkilöllisyytesi, mutta siinä tapauksessa hänen pitää esittää henkilöllisyystodistus.

Vaalihuoneistot ja aukioloajat +/-

Vaalihuoneistot

Haaparanta Pohjoinen
Osoite: Aspstrandenin koulu, Packhusgatan 19
Avoinna: 08.00-20.00

Haaparanta Eteläinen
Osoite: Gränsskolan, Fabriksgatan 29
Avoinna: 08.00-20.00

Marielund
Osoite: Röda skolan, Curteliusvägen 11
Avoinna: 08.00-20.00

Grankullen
Osoite: Esikoulu Framtiden, Furuvägen 24 B
Avoinna: 08.00-13.00 ja 16.00-20.00

Nikkala
Osoite: Nikkalan koulu; Elevvägen 4
Avoinna: 08.00-13.00 ja 16.00-20.00

Seittenkaari
Osoite: Träffpunkten, Fridhemsvägen 3
Avoinna: 08.00-13.00 ja 16.00-20.00

Karunki
Osoite: Karungin koulu, Åsvägen 1
Avoinna: 08.00-13.00 ja 16.00-20.00

Erityiset äänten vastaanottopaikat

Säivis Byagård (kuuluu Nikkalan alueeseen)
Byavägen 6
Avoinna: 09.00-11.00 ja 15.00-17.00

You will find information in other languages on the Swedish Election Authority webbsite, www.val.se Länk till annan webbplats.. You will also find information about voting at a polling station on election day and advance voting.

Senast uppdaterad: