/

Du är här:

Valet i Haparanda

Den 11 september röstade haparandaborna i kommunfullmäktigevalet. Länsstyrelsen ansvarar för den slutliga rösträkningen och fastställer valresultatet. Den 17 oktober hålls det första sammanträdet för det nya kommunfullmäktige.

Valresultat vid valet till kommunfullmäktige

Länsstyrelsen svarar för den slutliga rösträkningen och fastställer resultatet vid valet till kommunfullmäktige. Följ räkningen på Valmyndighetens webbplats.

Följ rösträkningen i de allmänna valen 2022, Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

När länsstyrelsen har meddelat det slutliga valresultatet skickar kommunledningsförvaltningens kansli information till alla ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

Mandatperiodens första sammanträde i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges första sammanträde är måndagen den 17 oktober 2022. Vid det sammanträdet väljer:

  • kommunfullmäktige fullmäktiges presidium
  • valberedning samt ordförande och vice ordförande i valberedningen.

Dessutom fastställer fullmäktige datum för 2023 års fullmäktigesammanträden.

Senast uppdaterad: