/

Du är här:

Suicidprevention

Att förebygga självmord är en viktig del av arbetet med psykisk hälsa. Detta arbete kallas suicidprevention. På den här sidan kan du läsa mer om Haparanda stads suicidpreventiva arbete.

Haparanda kommun arbetar för att öka kunskapen om suicidprevention och att utveckla arbetet inom alla delar av kommunen. Suicid, som är ett annat ord för självmord, är ett folkhälsoproblem. Förutom förlust av människoliv leder suicid och suicidförsök till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra i personens omgivning. Suicidprevention handlar om att förebygga och minska förekomsten av suicid och suicidförsök.

Kunskap är nyckeln

Det finns samband mellan psykisk ohälsa och suicid. Men det finns även andra omständigheter som ökar risken för suicid, som långvarig arbetslöshet, alkoholmissbruk eller svåra ekonomiska problem. En viktig del av suicidpreventivt arbete är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Samtidigt behöver kunskap öka generellt, hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre.

Så samarbetar kommunen för att förebygga suicid

Att jobba med att förebygga suicid förutsätter samarbete och samverkan. Många aktörer är viktiga i det suicidförebyggande arbetet. Tidiga insatser i kommuner, en hälso- och sjukvård med bra kunskap om psykisk ohälsa och ett civilsamhälle som erbjuder stöd för anhöriga är några exempel. Att kommunen samarbetar kring det förbyggande arbetet är av stor vikt då alla aktörer har olika kunskaper som kompletterar varandra. Haparanda kommun samarbetar med Region Norrbotten, länets övriga kommuner, civilsamhället och statliga aktörer för att sprida ett suicidpreventivt arbete så brett som möjligt.

Stöd och information

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om suicidtankar, både om du själv har sådana tankar eller om du vill stötta en närstående. Där kan du också hitta information om vart du kan vända dig för att få hjälp och stöd. 1177 Vårdguiden hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. Här samlas information och inspiration från Sveriges regioner.

Till dig som har självmordstankar - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar? - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: