/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Kriminalvården utreder ännu fler platser till Haparanda

Foto: Kriminalvården

Kriminalvården har tagit ett inriktningsbeslut att utöka med cirka 400 platser i Sverige. Haparanda är en av anstalterna som utreds.

Kriminalvården har i dagarna fattat ett nytt beslut inriktningsbeslut som gäller nästan 400 platser som beräknas stå klara under 2023, där anstalterna Brinkeberg, Haparanda, Hällby, Kristianstad, Ljustadalen och Storboda utreds.

Upprinnelsen till satsningen är en skriande brist på både häktes- och anstaltsplatser i Sverige. Under årets första kvartal kommer Kriminalvården att genomföra fördjupade analyser, innan definitiva genomförandebeslut kan fattas.

Anstalten i Haparanda kan växa ytterligare

Kriminalvården bygger för närvarande ut anstalten i Haparanda från nuvarande 22 platser till 49 och ska stå klar maj i år. Ökningen av antalet intagna har inneburit att ett femtontal nya medarbetare redan har rekryterats.

- Nu står Kriminalvården alltså i startgroparna för en fortsatt satsning i Haparanda. Man växer under 2022, men kommer alltså att utredas för att växa ytterligare under 2023. Det är oerhört positiva nyheter, kommenterar Sven Tornberg, kommunalråd i Haparanda.

- Det är en satsning som skulle vara väldigt viktig för Haparanda, inte minst för att det skulle innebära att ännu fler arbetstillfällen skapas, avslutar han.

Läs Kriminalvårdens pressmeddelande
https://www.kriminalvarden.se/om-kriminalvarden/nyheter/2022/januari/nastan-400-nya-platser-utreds/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: