Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Om du är intresserad av att arbeta hos oss men inte söker någon specifik tjänst kan du lämna en intresseanmälan via vår e-tjänst.

I din intresseanmälan får du självklart ange inom vilket område du kan tänka dig att arbeta inom vi tar emot intresseanmälningar för följande typer av anställningar:

  • Tillsvidareanställningar
  • Sommarvikariat
  • Praktikplats
  • Timvikariat

Haparanda stad har 4 förvaltningar med flera olika yrken. Även om vi inte annonserar efter det som du söker så är du alltid välkommen att lämna en intresseanmälan.

Så hanteras din intresseanmälan

Din intresseanmälan sparas hos oss i ett år och är tillgänglig för samtliga chefer i kommunen. På så sätt slipper du att ringa runt eller skicka din intresseanmälan till olika enheter inom kommunen. Om din anmälan är intressant tar vi kontakt med dig för att få veta mer om dig och dina möjligheter att arbeta hos oss. Efter ett år får du en påminnelse om att din intresseanmälan kommer att raderas. Är du fortfarande intresserad av att jobba hos oss är du självklart välkommen att lämna en ny intresseanmälan.

Ett urval av våra yrken

Socialsekreterare

Att arbeta som socialsekreterare innebär att vara ett stöd för klienten och samarbeta med denne med målet att nå förbättrade livsvillkor. Som socialsekreterare ingår att utreda och fatta beslut om olika insatser såsom ekonomiskt bistånd, rådgivande och behandlande insatser samt vårdnadsutredningar. Du arbetar även med att förebygga sociala problem genom uppsökande verksamheter bland ungdomar och missbrukare.

Behandlingsassistent

Som behandlingsassistent består dina arbetsuppgifter bland annat av stöd, motivations- och behandlingsarbete. Arbetet innebär allt från praktiskt stöd till samtal samt att aktivt jobba för att förbättra för familjen/individen. Du medverkar med att bygga nätverk och att stärka möjligheterna så att trygghet, integration och självständighet uppmuntras. För att kunna erbjuda en bra helhetslösning, arbetar du i nära samarbete med övriga medarbetare samt andra myndigheter.

undersköterska och omsorgsassistent

I arbetet som undersköterska eller omsorgsassistent bistår du våra omsorgstagare med beslutade insatser som omvårdnad, på- och avklädning, personlig hygien, städ, promenader, social samvaro, fritidsaktiviteter med mera. Hjälpbehovet varierar och arbetet innebär att du ger stöd, service och omvårdnad till våra omsorgstagare i det dagliga livet utifrån deras individuella behov.

Handläggare

Som handläggare utreder och fattar du beslut om olika insatser för personer som behöver stöd och hjälp i sitt dagliga liv. Du har egna ärenden men tillhör ett team där du har nära samarbete med dina kollegor.

Enhetschef

Att arbeta som enhetschef iinnebär att du har ansvar för verkställighet, ekonomi, personal, arbetsmiljö och kvalitetssäkring på din enhet. Du utvecklar, planerar och leder verksamheten i linje med omsorgsnämndens uppsatta mål och gällande lagstiftning. Du är en tydlig ledare som tillvaratar och utvecklar medarbetarnas kompetens och skapar delaktighet och engagemang. Du som söker har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som vi bedömer relevant för befattningen.

Byggnadsinspektör

En byggnadsinspektör ger information till den som ska bygga och handlägger bygglov. Utan byggnadsinspektören skulle nog vår kommun se lite annorlunda ut. Byggnader skulle hamna på konstiga ställen, byggas om så att de tappade sina kulturvärden med mera. Du ger råd och är bollplank vid planering av byggen och handlägger bygglov.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Du arbetar med inspektion och tillsyn inom antingen miljö-, hälsoskydds- eller livsmedelsområdet. Du sysslar med information, deltar i projekt och är projektansvarig.

Förskollärare

Förskollärare arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med barnskötare och annan pedagogisk personal arbetar förskollärarna med att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten enligt gällande läroplan. Som förskollärare är du ansvarig för att driva den pedagogiska utvecklingen.

Barnskötare

Barnskötare arbetar i förskolan med barn i åldrarna 1-5 år. Tillsammans med förskollärare och annan pedagogisk personal arbetar barnskötarna med att planera och genomföra den pedagogiska verksamheten. Barnskötarutbildning finns bland annat som en gymnasieutbildning och som YH-utbildning.

Lärare i grundskolan

Grundskolan sträcker sig från förskoleklass till årskurs 9, inklusive fritidshem. Som lärare arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande läroplan. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i arbetslag. Som lärare är du i de flesta fall ansvarig för en klass eller mentor för ett antal elever.

Lärare i gymnasiet

Det finns flera kategorier av lärare som arbetar på gymnasiet, exempelvis gymnasielärare som undervisar i de allmänna ämnena och yrkeslärare. Som lärare arbetar du med att planera, genomföra och följa upp undervisning enligt gällande läroplan. Du arbetar tillsammans med dina kollegor i arbetslag. Som lärare kan du vara mentor för ett antal elever.

Administratör

Som administratör arbetar du med kontorsarbete och har datorn som ett viktigt arbetsverktyg. Att administrera innebär att ta hand om och behandla olika slags ärenden, förfrågningar eller ansökningar. Vad du administrerar skiljer sig åt från verksamhet till verksamhet. Det kan exempelvis handla om uppgifter som att beräkna och handlägga avgifter för olika nivåer av service och tjänster eller att organisera och planera, exempelvis lägga schema. Som administratör är du ett administrativt stöd till cheferna.

Ekonom

Som ekonom har du ofta väldigt varierande arbetsuppgifter. Huvuddelen av ekonomerna arbetar med redovisning, bokföring, bokslut, budget, verksamhetsplanering, prognoser, ekonomisk styrning och resultatuppföljning. Du fungerar även som ett stöd åt olika verksamheter i arbetet med planering och uppföljning, till exempel genom att ta fram beslutsunderlag för projekt och investeringar eller genom att arbeta med utredningar, prognoser och affärsplaner.

Ekonomiassistent

Som ekonomiassistent arbetar du med löpande ekonomiarbete, vilket kan innebära fakturering, arbete med leverantörsfakturor, inbetalningar/utbetalningar, kund- och leverantörsreskontra, daglig bokföring samt kassaarbete.

HR-strateg

Som HR-strateg arbetar du strategiskt och målmedvetet med kommunövergripande personalfrågor. Ditt uppdrag är att styra, stödja och samordna förvaltningarnas och bolagens HR-arbete enligt kommunens riktlinjer.

Du som väljer att arbeta hos oss kan vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter där du är med och gör skillnad.

Taggar:

Näringsliv