Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Logotyp för Haparanda kommun, länk till startsida

Google Translate

You can translate this site to other languages using Google Translate. Follow the link ‘Google Translate’ to proceed.

Vad söker du efter?

Lediga jobb

Säkerhetschef

 • Sista ansökningsdatum: 2024-07-31
 • Referensnummer: 2024/62
 • Sysselsättningsgrad: Heltid
 • Anställningsform: Tillsvidare med provanställning
 • Tillträde: Enligt överenskommelse
 • Ansök här!

Haparanda kommun söker en ny säkerhetschef tillika säkerhetsskyddschef som ska utveckla och leda kommunens samlade arbete med säkerhetsfrågor och säkerhetsskydd. Tjänsten är placerad på Kommunledningsförvaltningen med kommundirektör som närmaste chef.   

Dina arbetsuppgifter

Som säkerhetschefen ansvarar du för samordning, utveckling och uppföljning av det systematiska säkerhetsarbetet. Du bedriver säkerhetsarbetet i enlighet med relevant lagstiftning och styrdokument. Du arbetar både operativt och strategiskt. I din roll agerar du ledande, rådgivande och stödjande i frågor huvudsakligen inom områdena säkerhetsskydd, fysisk säkerhet, incidentrapportering, personalsäkerhet, verksamhetsskydd och brottsförebyggande. Du utgör också ett stöd för verksamheternas arbete med hot och våld samt verksamhetsskydd i stort. I uppdraget ingår att representera kommunen i regionala samverkansforum och arbetsgrupper för länets beredskap samt säkerhet samt att samverka med andra aktörer inom länet, samt privata aktörer inom och till viss del utanför kommunen. Säkerhetschefen ingår också i kommunens signalskyddsorganisation och stöttar kollegor inom det samlade arbetet med civil beredskap. Konkreta arbetsuppgifter för säkerhetschefen kan vara att:

 • Ansvara för kommunens samlade arbete med säkerhet och säkerhetsskydd.
 • Utveckla och utarbeta säkerhetsskyddsanalyser- och planer.
 • Samordna och genomföra utbildningar inom säkerhet och säkerhetsskydd.
 • Fungera som chef inom säkerhetsskyddsfrågor samt stöd och rådgivare för kommunledningen och verksamheter i säkerhetsfrågor generellt.
 • Bygga och upprätthålla nätverk och samverkan med andra myndigheter, organisationer och företag inom säkerhet och säkerhetsskydd.
 • Samordna kommunens strategiska arbete med det brottsförebyggande uppdraget samt utgöra kontaktperson gentemot myndigheter och andra aktörer i det arbetet.

Förutom ovanstående medverkar du i arbetet med kommunens internkontroll samt att utreda frågeställningar från verksamhet och nämnd. Att föredra ärenden eller utredningar för ledningsgrupp och politiska företrädare ingår samt att kunna leda grupper i samband med förvaltningsövergripande uppdrag.  

Du är medspelare i ett team med olika professioner som stöttar varandra i det dagliga arbetet.    

Din profil 

Du har eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning krisberedskap, riskhantering eller samhällsskydd. Men du kan även ha annan högskoleutbildning eller erfarenhet som bedöms relevant för att kunna lösa uppgifterna.  

Du har mycket goda kunskaper i svenska samt är van att upprätta skriftliga underlag och analyser. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i offentlig verksamhet samt har erfarenhet av att arbeta med säkerhetsskydd och dess regelverk. Kunskaper inom de närliggande områdena signalskydd och civil beredskap är meriterande.

Du ska ha en god administrativ förmåga där du har lätt för att kommunicera i både tal och skrift. Goda datafärdigheter är viktigt, liksom B-körkort då resor inom och utom Sverige kan förekomma. Det är meriterande med erfarenhet från att verka i en politiskt styrd organisation och att ha god kunskap om lagar och regelverk inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som innefattar god organisationsförmåga, flexibilitet och ansvarstagande.  

Du är en strategisk, drivande, uthållig och positiv person, som kommunicerar på ett tydligt sätt både skriftligt och muntligt, där budskap når fram. Du kan göra kloka prioriteringar, väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.  

Du visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. En stark förmåga är att du kan samarbeta med andra människor i olika konstellationer och relatera till dem på ett lyhört och smidigt sätt.

Anställningen

 • Tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass, varvid svenskt medborgarskap kan utgöra ett krav.
 • Tjänsten tillsätts enbart efter sedvanlig och godkänd säkerhetsprövning.