/

Du är här:

Bidrag och stöd till idrott och fritid

Här har vi samlat information om bidrag och stöd till föreningar och organisationer som verkar inom området idrott och fritid.

Riksidrottsförbundet

Idrottslyftet – stöd föridrottsföreningar som vill utveckla sin verksamhet för barn och ungdomsverksamhet. Det finns även möjlighet att söka stöd för anläggningsprojekt.

https://www.rf.se/bidragochstod/Idrottslyftet/ Länk till annan webbplats.

Etableringsstöd – stöd för att jobba med att inkludera nyanlända i idrottsverksamheten.

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Inkluderandeidrott/idrottfornyanlanda/ Länk till annan webbplats.

Leader – Lokalt Ledd Utveckling

Projektstöd för lokal utveckling går att söka från Leaderområdena Tornedalen 2020 (Centrala och norra delarna av Haparanda kommun), Spira Mare 2020 (Kustbyarna i Haparanda kommun), och Fiskeområde Tornedalen-Haparanda skärgård 2020. I projektet ska det finnas en samverkan mellan flera olika aktörer, helst föreningar, företag och offentlig sektor.

https://www.tornedalen2020.se/ Länk till annan webbplats.

www.spiramare2020.se Länk till annan webbplats.

https://www.fisketornedalen.se/projekt-komma-igang/ Länk till annan webbplats.

Arvsfonden

Från Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd och projektstöd till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning.

https://www.arvsfonden.se/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: