/

Du är här:

På gränsen till världens möjligheter

Välkommen till den historiska handelshubben på gränsen mellan Sverige och Finland – en framtida livsnerv för affärer mellan Asien och Europa.

Haparanda har 12,5 miljoner gränspasseringar varje år. Och även om läget högst upp i Bottenviken kan verka avsides, så är det i själva verket högst centralt.

Därför Haparanda

Handel har skapat möten i alla tider. Och där möten sker, där sker även utveckling. Haparanda skapar möjligheter för framgångsrika etableringar tack vare ett antal unika förutsättningar:

  1. Godsbangård och järnvägsstation med svensk och finsk spårvidd.
  2. Haparandabanan är en av Sveriges modernaste järnvägar.
  3. Högt inflöde av köpstarka konsumenter från hela Nordkalotten.
  4. Branschledande kompetens inom industriell förädling av livsmedel.
  5. Specialiserad industrikompetens inom trä och mekaniska verkstäder.
  6. God tillgång till planlagd, strategiskt placerad mark.
  7. Två framstående tekniska universitet i regionen.

Klart för etablering

Det finns mycket i vår region som du kan ta för givet, men desto mer som varit en väl bevarad hemlighet alldeles för länge. När IKEA valde Haparanda var de många som missade vad de hade förmågan att se – en region med enorm potential som fortsätter att överträffa förväntan. Precis som varuhuset i Haparanda gör år efter år.

Så vad är det som gör Haparanda optimalt för etablering?

Perfekt geografiskt läge och god tillgång till kompetens – Haparanda är en intressant etableringsort. Här finns en välutvecklad infrastruktur med järnväg och Europaväg. Flygplatser och hamnar finns i närområdet. Det ger utmärkta transportförutsättningar, inte minst för den finska marknaden.

Närheten till finska Torneå ökar valfriheten och mångfalden. Haparanda kan även erbjuda ett starkt kulturliv och vacker skärgårdsnatur som skapar mervärden för både företag, anställda och kunder.

I Haparanda finns både lokaler till konkurrenskraftiga priser och planlagd mark med strategisk placering som bara väntar på första spadtaget. För etablering av tyngre industri finns möjlighet till mark med komplett utbyggd energiförsörjning och logistik. Detta oavsett om Haparanda centralort, Seskarö eller Kromdalen i Torneå är mest attraktivt för just din verksamhet. Haparanda står helt enkelt redo att ta emot din förfrågan.

Gränsöverfarten mellan Haparanda och Torneå är en av de livligaste i Skandinavien. Det bor en halv miljon människor inom 90 minuters avstånd som alla ser Haparanda som en viktig knutpunkt, tack vare logistiska förutsättningar men även på grund av den potential som en tvåspråkig befolkning skapar. Haparanda är en möjliggörare för både finska och svenska företag som vill utvidga sin marknad, för att inte tala om ryska och asiatiska företag med sikte på Skandinavien och Europa. När alla i kommunen dessutom har tillgång till 100 Mbit uppkoppling år 2020, kan vi verkligen säga att vi har kommunikation i världsklass – inom alla områden.

I Haparanda är beslutsvägarna korta och du får snabba besked. Vi har en positiv inställning och lovar att bistå alla som vill etablera, omlokalisera eller starta nya verksamheter på ett flexibelt och servicevänligt sätt. Här finns även engagerade intresseorganisationer samt närhet till rådgivning och stöd.

Haparanda stad är bäst i Sverige när det gäller kommunal service och myndighets- utövning gentemot företag. Det visar Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) undersökning ”Öppna jämförelser – företags- klimat 2018”. Företagarna har svarat på frågor om bland annat tillgänglighet, bemötande, kompetens och effektivitet. Resultatet ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index”(NKI) där Haparanda får värdet 92.

Kontakta oss

Haparanda stad

Besöksadress: Torget 9, Haparanda
Öppettider: 08.00-16.00
Telefonnummer: 0922-260 00
E-post: kommunen@haparanda.se

Senast uppdaterad: