• VIKTIG INFORMATION
    Vad kommunen gör och vad du själv kan göra för att minska smitt­spridningen av corona­viruset.

/

Du är här:

Nyheter

  • Röd pil som pekar uppåt ovanpå en förstorad bild på ett covid-19 virus.
    Smittspridningen i Norrbotten ligger fortsatt på en hög nivå och mycket av spridningen sker på arbetsplatser. Samtidigt är det allt fler personer som behöver sjukhusvård för covid-19.


  • Sprängmedel har påträffats vid Resursverkstans lokaler på industriområdet.

  • En grön häck klipps med en häcksax av en man i rutig skjorta.
    För att trafiken på våra gator ska vara säker och en trygg plats för alla att vistas på är fri sikt i vägkorsningar viktigt. Träd, buskar och häckar ska vara klippta så att de inte skymmer sikten för trafikanter.


  • Vill du glasa in en altan eller har du planer på något annat byggprojekt under sommarsemestern? Då är det hög tid att lämna in din bygglovsansökan eller din anmälan för att vara säker på att få ditt beslut i tid.