/

Du är här:

Nyheter


 • Nu startar sim- och sporthallsbygget i Haparanda. Första spadtaget kommer att tas torsdagen den 1 juni klockan 13.00 vid Aspenhallen, Från klockan 12.00 välkomnar vi allmänheten till att fira denna historiska händelse.

 • Kartbild över området. Karta: Lantmäteriet
  Haparanda stad förvärvar fastigheterna Patan 1 och 2, i folkmun känt som ”gropen”, området intill Viktoriatorget.

 • Flygplan. Foto: Försvarsmakten
  Under perioden 29 maj till 9 juni arrangerar Sverige, Finland, Norge och Danmark en internationell flygövning och norra Norrland är en del i övningsområdet. Lågflygning och överljudsflygning planeras, vilket kan ge kraftiga smällar. Dessutom är flygplanen utrustade med så kallade motmedel i form av facklor som släpps i luften och som kan upplevas som kort flammande ljus.

 • Folk, kvinnor. Foto: Haparanda stad
  Haparandas och Torneås gemensamma konstbroschyr över städernas offentliga konst är ett samarbete mellan Haparanda stads kulturenhet och Aines Konstmuseum.


 • Ungdomar som spelar instrument. Foto: Tornedalsrådet
  Kring milleniumskiftet anordnades ett arrangemang som hette Ungdomstinget som var ett samarbete mellan tornedalska kommuner.

 • Vatten som sprutar ut ur en brandpost
  Med start söndag den 28 maj och två veckor framåt kommer renspolning av det kommunala vattenledningsnätet i Nikkala och Västra Nikkala att utföras.

 • En grön häck klipps med en häcksax av en man i rutig skjorta.
  Växtlighet och fasta föremål får inte skymma sikten för trafiken och alla som rör sig på gatorna ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att undvika olyckor.


 • Stadshusets öppettider den 15 maj till och med den 15 september


 • Risk för gräsbrand i snöfria av Norrbotten. Risken för gräsbränder är mycket stor.

 • Karta över t-skolan och rivningsområde . Foto: Lantmäteriet
  Nu på måndag den 15 maj påbörjas rivningsarbetet av den östra flygeln på Tornedalsskolan.

 • Hund med hjärtglasögon Foto: Pexels
  Det finns 30 hundlatriner i Haparanda. Kasta din hundbajspåse i en av hundlatrinerna, eller annat kärl avsett för brännbart avfall så ser du till att våra gator och gångvägar hålls fria från hundbajs.

 • Kvinna och servering av maträtt
  Med en växande besöksnäring så ökar också efterfrågan på skicklig personal. Till hösten startar ett nytt gymnasieprogram på Tornedalsskolan.

 • Bild på en butik/kiosk i miniformat. Foto: Haparanda stad
  Konsutställningen ”Framtidsskaparna” öppnar idag. Konstnärerna är elever från förskolor i Haparanda kommun.