/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Äldreboenden öppnar för besök

Foto: Haparanda stad

Från och med 1 oktober hävs det nationella besöksförbudet på äldreboenden, meddelade regeringen under en pressträff igår.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Beslutet är underbyggt av bedömningar från Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten. En liten smittspridning, bättre hygienrutiner och större möjligheter för provtagning är viktiga skäl till expertmyndigheternas hållning.

Haparanda stads äldreboenden kommer nu att påbörja arbetet med att möjliggöra säkra besök inne på boendena utifrån myndigheternas rekommendationer.

- Vi kommer att ta fram interna rutiner med tydliga instruktioner kring hur vi ska hantera besök, med fokus på avstånd och hygien, säger Haparanda stads MAS, Sanna Kallijärvi.

Anhöriga har stort ansvar

- Anhöriga har ett stort ansvar för att hjälpa till att hindra smittspridning på våra äldreboenden. Besök bara dina anhöriga om du är helt symtomfri. Lyssna till personalens råd och respektera de beslut som har fattats, säger Kallijärvi.

Hon uppmanar anhöriga att kontakta respektive boende för att höra vilka rutiner och förhållningsdirektiv som gäller just där.

- Det blir många kära återseenden och känslosamma möten, men pandemin pågår fortfarande och vi behöver fortsätta hålla fast i de goda vanor vi har lärt oss under de senaste månaderna, säger Kallijärvi.

- Det vi tillsammans gör spelar stor roll i arbetet med att minska risken för smittspridning, avslutar hon.

------------------------------------------

Hoitokodit avaavat ovensa vierailijoille

Lokakuun 1. päivästä lähtien vanhusten hoitokoteja koskeva vierailukielto poistuu, hallitus ilmoitti eilisessä lehdistötilaisuudessa. Päätös perustuu kansanterveysviranomaisten ja sosiaalihallinnon arvioon. Vähäinen tartuntojen leviäminen, paremmat hygieniarutiinit ja suurempi mahdollisuus testaukseen ovat tärkeitä syitä asiantuntijaviranomaisten kantaan.

Haaparannan kaupungin hoitokodeissa aloitetaan nyt toimet, jotka mahdollistavat asukkaiden luo tehtävät turvalliset vierailut. Toimet tehdään viranomaisten ohjeistuksen mukaan.

- Otamme käyttöön sisäiset rutiinit ja selvät ohjeet siitä, miten vierailujen suhteen toimitaan ja miten niiden aikana huomioidaan etäisyyden säilyttäminen sekä hygienia, sanoo Haaparannan kaupungin lääketieteellisesti vastuullinen sairaanhoitaja Sanna Kallijärvi.

Omaisten suuri vastuu

- Omaisilla on suuri vastuu estää hoitokodeissa tapahtuva taudin leviäminen. Vieraile siksi omaistesi luona vain, jos olet täysin oireeton. Noudata henkilökunnan ohjeita ja kunnioita niitä päätöksiä, joita on tehty, Kallijärvi sanoo.

- Tulemme näkemään monia tunteikkaita tapaamisia. Mutta pandemia jatkuu, ja yhdessä teemme voitavamme niin, että suojelemme ikäihmisiämme, hän tiivistää.

------------------------------------------

Läs mer / Lue lisää

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/besoksforbudet-pa-aldreboenden-upphor-1-oktober/ Länk till annan webbplats.

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/september/besoksforbud-pa-aldreboenden-havs Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: