/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

"Alla medarbetare gör ett fantastiskt arbete"

Åsa Niemi-Kumpula. Foto: privat

Än så länge har äldreomsorgen i Haparanda förskonats från coronasmittan. Men personalen är förberedd för att kunna hantera brukare som insjuknar.

Ingen person inom hemvården och särskilda boenden i Haparanda har hittills konstaterats vara sjuk i covid-19. Enligt Åsa Niemi-Kumpula, områdeschef inom äldreomsorgen, beror det bland annat på att man tidigt var ute med att införa besöksförbud på särskilda boenden och att man har ett bra övergripande samarbete inom kommunen.

– Sedan dag ett har vi förstärkt våra hygienrutiner och vidareutbildat personalen i basala hygienkunskaper. Vidare har extra städning införts och alla verksamheter har tillgång till skyddsutrustning, säger hon.

Väl förberedda

Niemi-Kumpula poängterar att tillgången till skyddsutrustning är bättre än för ett par veckor sedan och bemanningen har stärkts. Enligt henne är personalen väl förberedda för att kunna möta ett eventuellt utbrott av covid-19 på kommunens särskilda boenden eller i hemvården.

- Vid eventuell smitta så kommer vi att införa ett specialteam i hemtjänsten och en specialenhet inom särskilt boende. Detta för att kunna hantera situationen på ett effektivt och tryggt sätt, säger hon.

Ett fantastiskt arbete

Niemi-Kumpula vill även passa på att ge en stor eloge till all personal som hon anser gör ett fantastiskt arbete.

- De gör ett jättejobb! Alla är otroligt engagerade och väldigt måna om de gamla. Det värmer att se.

Senast uppdaterad: