/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Arbetet med att förbättra vattenkvaliten går vidare

Medelålders man med glasögon i närbild.

- Vår ambition är att vända på varje sten för att komma till rätta med problemen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten, säger Jimmy Henriksson, teknisk chef. Foto: Haparanda stad

Luftvattenspolningen i Nikkala och Salmis var lyckad. Kommunen arbetar systematiskt och fortsätter att genomföra insatser utifrån den fastlagda planen.

- Vi kan konstatera att förra veckans luftvattenspolning var lyckad. Rensman kunde på ett effektivt sätt avlägsna sediment, slam och lösa partiklar från ledningsnätet, säger Haparanda stads tekniska chef, Jimmy Henriksson.

Under spolningens gång bedömde Rensman effekten av arbetet genom att med mätglas observera förändring i partikelinnehåll och missfärgning på vattnet.

- Enligt Rensmans initiala bedömningar rörde det sig främst om järn och mangan i Nikkala och humus i Salmis, säger Henriksson

När spolning hade genomförts (på varje delsträcka) var både den aktuella ledningen och vattnet rena.

- Vi kommer nu att genomföra utökade provtagningar av dricksvattnet i Nikkala under vintern. Detta för att ha en bra koll på eventuella fluktuationer, tillägger han.

Arbetar systematiskt

Spolningen ingick i det paket av åtgärder som syftar att förbättra vattenkvaliteten och få bukt med de missfärgningar, smak och lukt som förekommit i vissa områden.

- Vi är inte färdiga utan fortsätter att arbeta systematiskt utifrån den fastlagda planen. Vår ambition är att vända på varje sten för att komma till rätta med problemen. Målet är att förbättra vattenkvaliteten, säger Henriksson.

Genomförda åtgärder

  • Byte av kolfilter i Mattila vattenverk
  • Rengöring av högreservoarer i Nikkala
  • Anläggning av strategiska spolposter i Nikkala och Salmis
  • Luftrenspolning av ledningsnätet i Nikkala

Åtgärder framöver

  • Rengöring av högreservoarer i Grankullen
  • Nya vattenledningar i delar av centrala Nikkala

Läs utredningen och åtgärdsplanen gällande vattenkvalitet (pdf) Pdf, 92 kB Länk till annan webbplats.

Se över den egna fastighetens ledningar

Kommunen äger och ansvarar för VA-ledningarna i allmän mark fram till den så kallade förbindelse­punkten. Efter för­bindelse­punkten ägs ledning­arna av fastighets­ägaren. Det innebär att kommunen ansvarar för dricksvattnets kvalitet fram till förbindelsepunkten, sedan ligger ansvaret på fastighetsägaren.

- Jag skulle vilja ta tillfället i akt att uppmana alla fastighetsägare att se över sina egna ledningar. I vissa fall kan det vara där grundproblematiken finns, avslutar Henriksson.

Svenskt Vatten, Säker Vatten och Installatörsföretagen har tagit fram en broschyr om hur du Tar hand om ditt ledningsnät (pdf) Pdf, 1.6 MB.

Läs mer om ansvarsfördelningen mellan kommun (huvudman) och fastighetsägare

Senast uppdaterad: