/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Arbetet med Marielundsskolan (röda)

Arbetet i lokalerna fortskrider. Foto: Haparanda stad

Renoveringsarbetet av Marielundsskolans röda byggnad har pågått sedan i vintras.

------------------------------------------

Suomalainen teksti alapuolella

------------------------------------------

Med tidigare rapporter och undersökningar som underlag påbörjades renoveringsarbeten i den södra delen av byggnaden. Det är också i den delen som skolpersonal har rapporterat att det funnits problem med miljön. Som läget är nu så kommer 8 av 11 klassrum att hinna färdigställas till starten av höstterminen (se det röda inringade området på ritningen Pdf, 124.9 kB.). Under höstterminen kommer sedan resterande klassrum att renoveras.

För att få bort eventuella emissioner från golvlim och andra potentiella problem som härrör från golvkonstruktionen kommer ett mekaniskt ventilerat golv att installeras. Nya ytskikt på väggar och innertak samt ny belysning fixas samtidigt. Utvändig utförs en entreprenad där taket samt fasaden med underliggande vindskiva byts ut.

Ytterligare undersökningar och åtgärder

Under våren utfördes en undersökning med mögelhund i lokalerna. Hunden markerade på drygt 150 platser i hela skolan - främst vid golvvinkeln (mellan golv och vägg). På inrådan av hundföraren gjordes en vidare undersökning på en del av punkterna för att säkerställa konditionen av byggkonstruktionerna.

Luleåföretaget N&S Projektledning tog sedermera ett antal prover från både golv och väggar. Proverna visade viss mikrobiell påväxt på ett antal ställen. Andra ställen kunde avskrivas då det inte hittades mikrobiell påväxt där. N&S kommer att fortsätta undersökningarna under vecka 33. De problem som uppdagas kommer att åtgärdas i takt med att renoveringen fortskrider och fasaden byts ut.

Relaterat

Läs mer om den nya skolstrukturen

------------------------------------------

Marielundin koulun (punaisen rakennuksen) kunnostustyö

Kunnostustyöt käynnistettiin aiempien raporttien ja tutkimusten perusteella rakennuksen eteläpäästä. Kyseessä on juuri se osa, jonka ympäristöongelmista koulun henkilökunta on raportoinut. Tämän hetkinen tilanne on se, että 8 luokkahuonetta yhteensä 11:stä ehditään kunnostaa valmiiksi syyslukukauden alkuun (punainen ympäröity alue piirustuksessa Länk till annan webbplats.). Loput luokkahuoneista kunnostetaan syyslukukauden aikana.

Mahdollisten lattialiimapäästöjen ja lattiarakenteesta johtuvien muiden potentiaalisten ongelmien poistamiseksi rakennukseen asennetaan mekaanisesti ilmastoidut lattiat. Samanaikaisesti asennetaan seiniin ja sisäkattoihin uudet pinnat ja tiloihin uusi valaistus. Rakennuksen ulkopuolelle suoritetaan urakka, jossa vaihdetaan ulkokatto sekä julkisivu ja alla olevat tuulensuojalevyt.

Lisää tutkimuksia ja toimenpiteitä

Keväällä tilat tutkittiin homekoiran avulla. Koira merkkasi yhteensä yli 150 kohtaa koko koulun alueella – useimmat lattiakulmissa (seinän ja lattian rajassa) Koiranohjaajan neuvosta tehtiin lisätutkimus rakennuksen rakenteiden kunnon varmistamiseksi.

Luulajalainen yritys N&S Projektledning otti sen jälkeen muutamia näytteitä sekä lattiasta että seinistä. Näytteiden analysointi osoitti jonkin verran mikrobikasvustoa muutamissa paikoissa. Toisista paikoista kasvua ei löytynyt. N&S jatkaa tutkimuksia viikolla 33. Havaitut ongelmapaikat korjataan sitä mukaa kun kunnostustyö etenee ja julkisivu vaihdetaan.

Aiheeseen liittyvää

Lue lisää uudesta koulujärjestelmästä (ruotsi)

Senast uppdaterad: