/

Du är här:

Publicerad: 08 jul 2020 |

Typ av artikel: Nyhet

Arbetet med Marielundsskolan (röda)

Arbetet i lokalerna fortskrider. Foto: Haparanda stad

Renoveringsarbetet av Marielundsskolans röda byggnad har pågått sedan i vintras.

Med tidigare rapporter och undersökningar som underlag påbörjades renoveringsarbeten i den södra delen av byggnaden. Det är också i den delen som skolpersonal har rapporterat att det funnits problem med miljön. Som läget är nu så kommer 8 av 11 klassrum att hinna färdigställas till starten av höstterminen (se det röda inringade området på ritningen). Under höstterminen kommer sedan resterande klassrum att renoveras.

För att få bort eventuella emissioner från golvlim och andra potentiella problem som härrör från golvkonstruktionen kommer ett mekaniskt ventilerat golv att installeras. Nya ytskikt på väggar och innertak samt ny belysning fixas samtidigt. Utvändig utförs en entreprenad där taket samt fasaden med underliggande vindskiva byts ut.

Ytterligare undersökningar och åtgärder

Under våren utfördes en undersökning med mögelhund i lokalerna. Hunden markerade på drygt 150 platser i hela skolan - främst vid golvvinkeln (mellan golv och vägg). På inrådan av hundföraren gjordes en vidare undersökning på en del av punkterna för att säkerställa konditionen av byggkonstruktionerna.

Luleåföretaget N&S Projektledning tog sedermera ett antal prover från både golv och väggar. Proverna visade viss mikrobiell påväxt på ett antal ställen. Andra ställen kunde avskrivas då det inte hittades mikrobiell påväxt där. N&S kommer att fortsätta undersökningarna under vecka 33. De problem som uppdagas kommer att åtgärdas i takt med att renoveringen fortskrider och fasaden byts ut.

Relaterat

Läs mer om den nya skolstrukturen

Senast uppdaterad: 08 jul 2020