/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Brev till föräldrar inför Valborgshelgen

Bild på lågor och vedträn. Foto: Pexels

Foto: Pexels

På söndag den 30 maj är det Valborgsmässoafton. Det är viktigt att du som förälder pratar med ditt barn inför Valborg. Dialog kan förebygga att din ungdom råkar illa ut.

Kommunens elevhälsa och öppenvården informerar föräldrar om vad som kan vara viktigt att tänka på inför kommande Valborgshelg.

Hej alla föräldrar, snart är det Valborg!

Det är viktigt att komma ihåg att det är olagligt att dricka alkohol om man är under 18 år. Den unges kropp och hjärna tar mycket skada av alkohol och olika preparat, så prata därför med ditt barn om hens tankar om alkohol, men också om cigaretter, snus och andra droger. Valborg kan vara ett tillfälle då din ungdom vill dricka alkohol, var då ”en stor stark”.

Att langa är enkelt, att stå emot är starkt. Köp inte ut och bjud inte minderåriga på alkohol. Genom att säga nej visar du att du bryr dig!

  • Visa att du bryr dig – en bra dialog är grunden för en bra relation.
  • Fråga utan att fråga ut – visa engagemang och nyfikenhet men undvik att samtalet blir till ett förhör. Om du är orolig, förklara på ett bra sätt för ditt barn orsaken till din oro.
  • Hjälp ditt barn att säga nej – för många unga beror tidigt drickande på grupptryck, och det kan kännas svårt att säga nej till alkohol när kompisar dricker.
  • Visa att du finns där – berätta för ditt barn att oavsett vad som händer så finns du där. Förklara att de alltid ska komma hem även om de druckit alkohol. Se även till att själv vara nykter så att du kan hjälpa eller hämta om det skulle behövas.
  • Skuldbelägg inte – om ditt barn druckit alkohol är det viktigt att prata om det, men var noga med att inte skuldbelägga. Känner barnet sig skuldbelagt minskar benägenheten att berätta nästa gång något händer.

Under Valborgsmässoafton kommer fältvandrarna Jaana Viitanen, skolkurator och Thomas Hilleberg, elevcoach att vandra i stan. Trevlig Valborg önskar vi på elevhälsan och öppenvården!

Telefonnummer till fältare: 076-1391254

Prata med ditt barn om riskerna med boffning

Haparanda stad vill också uppmärksamma föräldrar och vuxna om den farliga användningen av torrschampo och andra produkter med drivgas sprider sig. Boffning innebär att man andas in drivgas från olika sprayflaskor vilket ger ett kort rus. Detta leder till syrebrist i blodet och påverkar på så vis nervsystemet och hjärtat. I värsta fall kan det leda till plötsligt hjärtstopp, redan första gången man gör det.

Var uppmärksam

Förutom drivgas finns det i torrshampo också ett pulver som kan fastna i de små luftvägarna och ge lungskador. Upprepad användning av drivgas kan dessutom ge upphov till permanenta skador på nervsystemet som liknar de yrkesskador som kunde drabba målare som arbetade mycket med lösningsmedel. Ruset efter inhalation försvinner väldigt snabbt så det kan vara svårt att veta om ett barn eller en ungdom har berusat sig på torrschampo.

Var uppmärksam på: ett förändrat mående, undangömda sprayflaskor tex torrschampo och plastpåsar starka dofter i toaletten eller i rummet. Symtom - minskad muskelkontroll, sämre reflexer, skrattattacker, hallucinationer, hosta, rinnande näsa, huvudvärk, trötthet och lättretlighet.

Läs mer på: https://www.drugsmart.se/kunskap/sniffning-och-boffning/ Länk till annan webbplats.

Information från Polisen om Unga och alkohol | Polismyndigheten (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Har du frågor eller funderingar tveka inte att ta kontakt:

Elevhälsan; Thomas Hilleberg, elevcoach 073 087 50 56

Öppenvården, Allis Esperi, ungdomssekreterare 072 234 46 45

Tietoa suomeksi

Hei kaikki vanhemmat, pian on vappu! (pdf) Pdf, 163 kB.

Senast uppdaterad: