/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Covid-gruppens insats har varit avgörande

En grupp människor utomhus framför en byggnad en kall vårdag.

Under pandemin har covid-gruppen spelat en viktig roll i att stödja övrig personal i vården i arbetet med att förbygga smittspridning. Foto: Haparanda stad

Covid-gruppen består av medarbetare med olika kunskaper och erfarenheter och alla har ett gemensamt mål – att bidra till en trygg omsorg i en svår tid.

Det har gått över ett år sedan det första fallet av Corona upptäcktes i Sverige. Ingenting varit sig likt sedan dess.

- Till en början var kunskaperna om viruset bristfälliga och nya rön och ”fakta” kom dagligen, säger Elisabeth Hjelm, verksamhetschef, hälso- och sjukvård vid Haparanda stad.

- Det var en svår och utmanande tid, men i Haparanda var vi snabba att ta viktiga och avgörande beslut, säger hon.

Spelat en viktig roll

Ett av besluten var att skapa en covid-19-grupp med målet var att minimera smittspridningen i verksamheten. I gruppen ingick till en början ett tjugotal undersköterskor som vanligtvis arbetade inom kommunens ordinarie äldreomsorg.

- De fick individuell och fördjupad utbildning inom begränsning av smittspridning, användning av skyddsutrustning och basala hygienrutiner. Nu har gruppen varit verksam i ett år. Under pandemin har gruppen spelat en viktig roll i att stödja övrig personal i vården i arbetet med att förbygga smittspridning, konstaterar Hjelm.

Ett stöd för kollegor

- De har inte bara fört kunskapen om basala hygienrutiner, klädregler och personlig skyddsutrustning vidare i organisationen utan även varit ett stöd för många kollegor när det känts tungt, fortsätter hon.

Att det har funnits mycket oro och stress kopplat till covid-19 är någonting som Hjelm kan förstå, och i det avseendet anser hon att gruppen har gjort en avgörande insats.

– Medarbetarna som tackade ja till att delta i gruppen har verkligen visat mod, trygghet, flexibilitet och engagemang. Det är imponerande och jag är väldigt tacksam över att de ställde upp på detta när behov av ett covid-19-grupp uppstod. De har gjort ett fantastiskt arbete, avslutar hon.

Senast uppdaterad: