/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Dags för SCB:s medborgarundersökning

Färgglada blommor i förgrunden. Tre personer som går ut ur en större byggnad i bakgrunden.

Foto: Haparanda stad

Nu är det dags för den årliga medborgarundersökning där 1 000 slumpvis utvalda invånare får ge sin syn på kommun. Enkäten genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Haparanda stad.

Nu är det dags för SCB:s medborgarundersökning, där 1 000 haparandabor får chansen att tycka till om sin kommun. De personer som tillfrågas är ett obundet slumpmässigt urval som dras från befolkningsregistret.

Så här går det till:

  • Mellan den 24 - 30 augusti kommer ett första brev från SCB att skickas ut till de som har blivit utvalda att besvara undersökningen. I brevet finns inloggningsuppgifter till SCB:s webbenkät, som gör det möjligt att direkt logga in och besvara enkäten.
  • Deltagarna i undersökningen kan också välja att besvara undersökningen på pappersenkät.
  • Sista dagen att skicka in pappersenkäten med post är den 31 oktober. Sista svarsdag för webbenkäten är den 3 november klockan 13.
  • Resultaten presenteras i december.

Om medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter - hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och är värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Frågor och funderingar

SCB ansvarar för medborgarundersökningens genomförande och är de som kan besvara eventuella frågor. Läs mer om medborgarundersökningen på scb.se Länk till annan webbplats..

Vill du tycka till även fast du inte blivit utvald till medborgarundersökningen?

Det finns alltid möjlighet för dig att tycka till om kommunen direkt till oss. Inskickade synpunkter förmedlas från registrator till den verksamhet som berörs.

Du kan endera e-posta dina synpunkter till kommunen@haparanda.se eller tycka till via formuläret på den här sidan.

Senast uppdaterad: