/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Elever på besök i stenålden

Stor sil vid en arkeologisk utgrävning.

Eleverna fick testa på att arbete med arkeologiska utgrävningar. Foto: Haparanda stad

Den här veckan är det kulturarvsbesök på schemat för årskurs 3. Eleverna besökte Saivaara stenålderby, en av de största och mest intressanta boplatsfynden i hela Barentsområdet.

Under besöket fick eleverna fick bland annat lära sig hur stenåldersmänniskorna bodde för 5 000 år sedan. De fick också reda på vad människorna använde som tandkräm, vad kåda var bra för, vilka djur man jagade och hur man lagade mat.

Olika svampar uppradade på en träbänk och en eld bredvid.

Man åt bland annat svampar under stenålderstiden. Krukan är en kopia av dåtidens bruksföremål. Foto: Haparanda stad

Under besöket fick eleverna också testa på att vara arkeologer och genomföra arkeologiska utgrävningar. En museipedagog från Tornedalens dokumenterade elevernas fynd.

Mer om Saivaara stenåldersby

Inlandsisen drog sig bort för omkring 9000 år sedan och beredde plats för människan att söka boplatser och jakt-och fiskemarker i norra Sverige att leva och verka på. En sådan plats var Saivaara stenåldersby där människor levde redan för 5500 år sedan.

En stenåldershydda i skogen i solsken.

Storhyddan i Saivaara. Foto: Haparanda stad

Under åren som gått har tidsenliga hyddor och kokgropar byggts upp. Själva fyndplatsen är över en hektar stor. Många arkeologer har undersökt området, avhandlingar har skrivits och området är ett besöksmål för skolklasser och andra historieintresserade.

Mer om kulturarvsbesöken

Kulturarvsbesöken ordnas av Haparanda stad i samarbete med Tornedalens museum och Stödföreningen av arkeologisk utforskning.

Under sin skolgån besöker Haparandas elever Saivaara stenåldersby, Kukkolaforsens kulturby, Tornedalens museum och Sandskär. Genom besöken får de barn som växer upp i Haparanda lära känna sin omgivning och sin närmiljö. Syftet är att ta tillvara på den historia och kunskap som finns lokalt. 

Senast uppdaterad: