/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Fira valborg säkert och tryggt

Medelålders brandman framför en brandbil.

Fredrik Wuopio, räddningschef. Foto: Haparanda stad

Att elda majbrasa är en trevlig tradition. Det finns dock en hel del att tänka på för att eldningen ska ske på ett säkert och tryggt sätt. Tänk på att eldning sker på eget ansvar.

Fredrik Wuopio, räddningschef på Räddningstjänsten i Haparanda listar några viktiga punkter när man ska elda en brasa i valborgstider.

  • Sök tillstånd. Du behöver markägarens tillstånd för att få elda. Om du ska anordna en offentlig tillställning för allmänheten måste du också ha tillstånd. Du söker tillståndet via Polismyndigheten. Om du planerar ett mindre arrangemang på privat mark krävs normalt inget tillstånd.
  • Ha släckutrustning tillgänglig. Fyll hinkar och dunkar med vatten och ta med till brasan innan du tänder. Brandsläckare är också bra att ha med. Testa vattenslangen så du vet att den fungerar. Utse ansvariga för släckning och säkerställ att ni har telefon så att ni kan ringa 112 vid behov.
  • Undvik att elda löv, papper eller plastdetaljer. Detta för att man ska få en så säker eldning som möjligt. Satsa i stället på torrt ris och kvistar.
  • Kontrollera skogsbrandsrisken innan du eldar antingen i appen Brandrisk ute Länk till annan webbplats. eller via MSBs hemsida Länk till annan webbplats.. Elda inte om det blåser mycket eller om markvegetationen är torr. Då kan okontrollerad brandspridning lätt ske.
  • Lämna aldrig elden utan tillsyn. Släck den helt när den inte ska bevakas längre. Kratta isär glöden och vattna rikligt innan du lämnar platsen.
  • Ha för vana att kolla igenom majbrasan innan man eldar så att inga igelkottar eller andra smådjur befinner sig däri. När brasan tänds riskerar den annars att bli en dödsfälla.

Senast uppdaterad: