/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

Förbered dig för vårfloden

Islossningen 2018. Foto: Haparanda stad

Under den senare delen av vintern har det kommit mycket snö vilket kan orsaka stora flöden i våra vattendrag.

- Exakt hur svår vårfloden blir vet vi inte, men enligt prognoserna kan vattennivåerna bli högre än normalt, säger Haparanda stads säkerhetssamordnare Per Johansson.

- Vi vill därför uppmana fastighetsägare kring Torneälven att förbereda sig för eventuella översvämningar. Det kan till exempel handla om att flytta undan känsliga föremål, se över sina försäkringar samt hålla koll på vattennivåer och väderprognoser, fortsätter han.

Aktuella rapporter och vattenflödesdata

SMHI inhämtar fortlöpande nederbörds- och temperaturdata från mätstationer i Haparanda och Pajala samt vattenflödesdata från Kukkolaforsen. Även finska myndigheter inhämtar kontinuerligt vattenflödesdata och analyserar situationen. Läs mer på smhi.se Länk till annan webbplats. och finska Ilmatieteen laitos Länk till annan webbplats. om den aktuella hydrologiska lägesbeskrivningen.

- Om vårflodsvolymen skulle närma sig kritiska värden varnas berörda kommuner per omgående, säger Johansson.

Kommunens och fastighetsägares ansvar

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att skydda din egen fastighet mot översvämningar och pumpa ut eventuellt vatten som kommit in. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker än andra.

Kommunen kommer i första hand att skydda samhällsviktiga funktioner som till exempel pumpstationer för vatten och avlopp, vägar och elcentraler samt äldreboenden.

Enkla tips på hur du själv kan förbereda dig inför en eventuell översvämning:

  • Flytta värdefulla eller känsliga föremål från källaren eller lågt liggande utrymmen.
  • Flytta i möjligaste mån fordon och utrustning från fastigheter som är lågt belägna och finns i områden där det historiskt varit översvämningar.
  • Kontrollera din hemförsäkring.
  • Ta reda på var bostadens huvudavstängning för vatten och el finns och hur du stänger av dem.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Man kan även förhindra bakflöde genom att stoppa ner en gummiblåsa eller fotboll i golvbrunnen och försiktigt blåsa upp den.
  • Hyr eller köp vattenpumpar i god tid innan en översvämning är på gång. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för att bygga en barriär som skyddar det som är viktigast. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Det går även bra att använda sandsäckar.
  • För alla kriser och påfrestningar på samhället är det bra att ha ett litet förråd med livsmedel som inte blir gamla och som kan tillredas utan el eller värme.
  • Se till att ha tillgång till första hjälpen, batteridriven radio, ficklampa och reservbatterier.
  • Följ SMHI:s väderprognoser och vädervarningar

Läs mer på dinsakerhet.se om hur du kan skydda dig och din fastighet vid översvämning Länk till annan webbplats..

Följ utvecklingen

Och vid en översvämning kan viktiga samhällsresurser bli särskilt belastade, därför är det viktigt att följa vårflodsutvecklingen. Läs mer om varningsläget på SMHI.se Länk till annan webbplats. och finska Ilmatieteen laitos Länk till annan webbplats.

Haparanda stad håller dig uppdaterad om läget här på haparanda.se och på vår Facebooksida Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: