/

Du är här:

Publicerad: |

Typ av artikel: Nyhet

God nära vård

Elisabeth Hjelm, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Haparanda stad, Marjo Mourujärvi och Anne Harila, sjuksköterskor på Haparanda hälsocentral. Foto: Haparanda stad.

Elisabeth Hjelm, verksamhetschef Hälso- och sjukvård, Haparanda stad, Marjo Mourujärvi och Anne Harila, sjuksköterskor på Haparanda hälsocentral. Foto: Haparanda stad.

Nära vård är ett nytt sätt mellan kommuner och regioner att samarbeta med hälsa samt vård- och omsorgsfrågor. Haparanda är första kommunen i Östra Norrbotten som inleder denna samverkan.

Nära vård förstärker tillgängligheten genom att möjliggöra för behandling i hemmet om patienten av olika skäl inte kan ta sig till hälsocentralen. Patienter eller anhöriga kontaktar inledningsvis hälsocentralens rådgivning och vid behov genomför en sjuksköterska hembesök, bedömer situationen och vilka vårdinsatser som krävs, i enlighet med läkarkonsultation.

Modellområde

Haparanda stad är den första kommunen i Östra Norrbotten som inleder konceptet och i tisdags gick startskottet. Övriga kommuner i Östra Norrbotten startar upp allt eftersom. Två sjuksköterskor på Haparanda hälsocentral ingår i teamet för nära vård i Haparanda.

- Samverkan mellan hälsocentralen och kommunen är väldigt bra och något som vi kan lyfta. Vi ser stora möjligheter och inte hinder med den här satsningen, säger Elisabeth Hjelm, verksamhetschef hälso- och sjukvård, Haparanda stad.

Utformningen av konceptet

Involverade aktörer i nära vård har ansvar att arbeta för god samverkan och sömlös vård med ett personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskan ska finnas tillgänglig för patienter, hemtjänstpersonal och annan vård- och omsorgspersonal samt närstående som vårdar personer i hemmet med behov av rådgivning kring medicinska eller omvårdnadsfrågor.

- Det är ganska unikt med denna samverkan och att ha en sömlös vård, säger Elisabeth Hjelm.

Nationell satsning

Omställningen till nära vård är ett arbete som pågår över hela landet. Läs mer om omställningen till nära vård hos Sveriges kommuner och regioner| SKR Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: